Aardkundig monument

beschermd natuurmonument met geologische, geomorfologische en/of bodemkundige betekenis.
(Doorverwezen vanaf Geologisch monument)

Een aardkundig monument is een natuurmonument dat zijn belang ontleent aan zijn aardkundige (geologische, geomorfologische, bodemkundige) betekenis.

Het Drouwenerzand (aardkundig monument)

Achtergrond Bewerken

De status van aardkundig monument wordt in Nederland toegewezen aan gebieden of locaties met bijzondere aardkundige waarden. Dit kunnen onderdelen van het landschap zijn die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Voorbeelden hiervan zijn stuifzandgebieden als de Lange en Korte Duinen bij Soest en het Drouwenerzand in Drenthe, de strandwal van Spaarnwoude of stuwwallen als de Grebbeberg of de Friezenberg. Ook geologisch waardevolle locaties, als de Heimansgroeve, het Van der Lijn keienreservaat bij Urk, het zwerfsteneneiland bij Maarn of de zwerfstenen van De Zandkoele in de Kop van Overijssel zijn aardkundige monumenten.

In diverse Nederlandse provincies zijn aardkundige monumenten aangewezen. Een aardkundig monument heeft geen status als een rijks- of gemeentelijk monument, maar is bedoeld om interesse voor het gebied op te wekken en de kennis over dit gebied onder een breder publiek te verspreiden. Ook terreinbeheerders zetten zich in voor bescherming en behoud van aardkundig waardevolle landvormen.[1] Voorts hebben verschillende landelijke organisaties zich het lot van de aardkundige resten in het landschap aangetrokken.[2][3]

Voorbeelden Bewerken

Landschappelijke monumenten Bewerken

Geologische monumenten Bewerken

  Zie Lijst van geologische monumenten in Zuid-Limburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp.