Gens Domitia

achternaam

De gens Domitia was een plebeïsch geslacht dat vanaf het begin van de tweede eeuw v.Chr. een zeer prominente plaats innam binnen het Romeinse politieke bestel. De Gens Domitia kenden in de Republikeinse tijd een tweetal familietakken: de Ahenobarbi en de Calvini. De gens Domitia gebruikte slechts een tweetal praenomina: Gnaeus/Gnaius en Lucius.

Gens Domitia AhenobarbusBewerken

Stamboom

Zie voor nadere informatie aangaande verschillende leden van de gens Domitia Ahenobarba:

Gens Domitia CalvinusBewerken