Genetische verwantschap (taalkunde)

mate waarin twee of meer geattesteerde talen dochtertalen zijn van een en dezelfde vooroudertaal
(Doorverwezen vanaf Genetische verwantschap)

De genetische verwantschap tussen talen is de mate waarin twee of meer geattesteerde talen als dochtertalen van een en dezelfde vooroudertaal beschouwd kunnen worden.

Bepalen van genetische verwantschapBewerken

Bij genetische verwantschap slaat "genetisch" niet op het biologische vakgebied genetica, maar op de reconstructie van de historische ontwikkeling (genese) van talen en hun onderlinge verwantschap. De reconstructie geschiedt aan de hand van het vinden van cognaten, en het vaststellen welke reguliere klankwetten hebben gegolden die tot de verschillende vormen hebben geleid, en hoe gemeenschappelijke proto-woorden en klankinventarissen kunnen worden gereconstrueerd waarbij mogelijke toevalligheden worden uitgesloten (zie ook etymologie). Ook taalverwerving speelt in dit verband een belangrijke rol; taal verandert mede doordat ze van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Zie ookBewerken