Generalaat

Algemeen leiderschap van een religieuze orde van de rooms-katholieke kerk

Het generalaat is het algemeen bestuur van een kloosterorde of congregatie (kloostergemeenschap). Veel generalaten zijn te Rome gevestigd. Aan het hoofd ervan staat een generaal-overste.