Geneesmiddelengroep

De indeling in geneesmiddelengroepen zijn methoden waarmee het Farmacotherapeutisch Kompas en het Geneesmiddelenrepertorium alsook het repertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie geneesmiddelen in groepen indelen.