Geloofsgemeenschap

verzameling van mensen die eenzelfde religie aanhangen

Een geloofsgemeenschap is een verzameling mensen die hetzelfde geloof aanhangen of de organisatie daarvan. Dit kan op allerlei niveaus zijn: van plaatselijk (een gemeente) tot (inter)nationaal (bijvoorbeeld een Kerk). Kleinere geloofsgemeenschappen kunnen dus deel uitmaken van grote, zelfs mondiale geloofsgemeenschappen. De term kan voor alle geloofsgemeenschappen worden gebruikt en is dus niet gebonden aan het christendom.