Hoofdmenu openen
Printerkabel volgens IEEE 1284 voor digitale gegevensoverdracht tussen computer en printer.

Gegevensoverdracht, informatieoverdracht, dataoverdracht, datacommunicatie of datatransmissie is verzenden en ontvangen van gegevens over een communicatiekanaal. Bij een analoge overdracht van informatie kan een grootheid voortdurend elke waarde aannemen, en elke afwijking draagt betekenis. Bij digitale overdracht is er een eindig aantal betekenisdragende waarden, waarbij kleine afwijkingen geen betekenis dragen.

Aanvankelijk communiceerden mensen op afstand via bijvoorbeeld rooksignalen of de tamtam. Het verzenden van grote hoeveelheden informatie over grote afstanden was alleen mogelijk door het transporteren van een gegevensdrager. In de Oudheid had men al het idee van optische communicatie, maar de eerste praktische semafoor werd pas eind 18e eeuw in werking gesteld. In 1843 werd de elektrische telegraaf uitgevonden. In 1895 werden voor het eerst draadloos gegevens verzonden.

De hoeveelheid overgedragen gegevens per tijdseenheid is de overdrachtssnelheid. Bij binaire gegevens wordt die vaak uitgedrukt in bits per seconde (bps) of duizendvouden daarvan. De eenheid bytes per seconde, en duizendvouden of duizendvierentwintigvouden daarvan, kan ook gebruikt worden. De hoeveelheid tijd die het kost om de afstand te overbruggen is de latency.