Gebruiker:Tdevries/Bronnen

Een overzicht van naslagwerken die ik gebruik bij het schrijven van artikelen op wikipedia.

Geschiedenis algemeenBewerken

 • Opmars naar de galg J.J. Heydecker en J. Leeb. (vert. mr. F.B. Bakels, voor Nederland ingeleid door mr. A.M. Baron van Tuyll van Serooskerken) Uitg. Scheltema en Holkema, 8e druk, 1961. (Oorspr: Der Nürnberger Prozess, Bilanz der Tausend Jahre, Uitg. Kiepenheuer & Witsch Keulen/Berlijn, 1959)
 • The Ottoman Empire and Early Modern Europe Daniel Goffman. Uitg. Cambridge University Press, 4e druk, 2005. ISBN 0521459087.
 • Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum Hanno de Iongh. Uitg. Aspect, 2002. ISBN 9059110560.
 • De oorlog van de sergeanten. Surinaamse militairen in de politiek Wim Hoogbergen en Dirk Kruijt. Amsterdan, Uitgeverij Bert Bakker, 2005. ISBN 90-351-2998-9.

Geschiedenis algemeen, NederlandBewerken

 • De Nederlandse geschiedenis in een notendop Herman Beliën en Monique van Hoogstraten. Uitg. Bert Bakker, 14e, geactualiseerde druk, 2005. ISBN 9035127137.
 • Honderd vaderlandse helden, een vademecum J.G Kikkert. Uitg. Aspekt, 2005. ISBN 9059112008.
 • Geschiedenis van Naderland, van prehistorie tot heden Liek Mulder, Anne Doedens en Yolande Kortlever. Uitg. Van Walraven, 1e druk, 3e oplage 1994. ISBN 906049637X.
 • Politiek in een handomdraai, Van Thorbecke tot nu Dirk Wolthekker. Uitg. Balans, 2003. ISBN 9050186165.
 • De Nederlandse munten. Het complete overzicht tot en met de komst van de euro dr. H. Enno van Gelder. Uitg, Spectum, 8e herziene en aangevulde druk, 2002. ISBN 9027469679.
 • Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse Hooglanden en de Nederlanden Daniël baron Mackay. Uitg. Koninklijk Nederlandsch Genoodschap voor Geslacht- en Wapenkunde/De Walburg pers, 1984. ISBN 9060112008.
 • De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten F.A.C. Kluiters. Uitg. Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1993. ISBN 9012080037.
 • Villa Maarheze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland Bob de Graaff en Cees Wiebes. Uitg Sdu, 1998. ISBN 9012082196.
 • In dienst van de BVD. Spionage en contraspionage in Nederland Frits Hoekstra. Uitg. Boom, 2004. ISBN 9085060230.
 • Lexicon geschiedenis van Nederland & België Liek Mulder (eindred.). Uitg. Kosmos-Z&K Uitgevers, 1995. ISBN 90-215-2357-4
 • Klein Cultureel Woordenboek van de Nederlandse Geschiedenis Jan A.F. de Jongste, André van Os en Richter Roegholt. Uitg. Anthos, 2005. ISBN 90-414-0922-X
 • Nederlands Adelsboek, Jaargangen 1-78 (1903-1987), "De Nederlandse Adel deel I (E.B.F.F. Wittert van Hoogland, 1913)", "Historisch gedeelte deel I A-Z 1925", "Historisch gedeelte deel II A-Z 1930" en "Opmerkingen over de geslachten behandeld in het Nederlands Adelsboek (W.J.J.C. Bijleveld, 1949)". R.J.F. van Drie (red.). Uitgave op CD-ROM, Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, 2001. ISBN 90-5802-017-7.
 • Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden A.J. van der Aa (oorspronkelijk uitgegeven 1839-1851). Uitgave op CD-ROM, Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, 2003. ISBN 90-5802-035-5.
 • Jaarboek 1947-1996, Mededelingen 1947-1994 van het Centraal Bureau voor Genealogie. R.J.F. van Drie (red.). Uitgave op CD-ROM, Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, 1999. ISBN 90-5802-006-1.
 • Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475-1530) Hans Cools. Walburg Pers, Zutphen, 2001. ISBN 90-6011-625-9.
 • Raad van State 450 jaar Mr. T. Damsteegt, prof. dr. A. Th. van Deursen, drs. R.E. van Ditzhuyzen, mr. A.M. Elias, mr. J. van der Hoeven, mr. J.M. Kan, mr. P.J.G. Kaptey, mr. TH.J.M. Lindner, Mr. J.M. Polak, prof. mr. W.F. Prins, dr. M. Ruppert, prof. dr. H. de Schepperen mr. F.W.M. van der Ven. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1981. ISBN 9012036305.

(Oranje-)Nassau & KoningshuisBewerken

 • De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau (2 delen) Dr. N. Japikse. Uitg. Zuid-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 2e druk, 1948.
 • Genealogie van het vorstenhuis Nassau Dr. A.W.E. Dek. Uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1970.
 • Oranje-Nassau, Een biografisch woordenboek Reinildis van Ditzhuyzen. Uitg. Becht, 3e, herziene druk, 2004. ISBN 90-230-1124-4.
 • Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis C.A. Tamse (redactie). Uitg. A.W. Sijthoff, 1979. ISBN 9021824477
 • De Oranjes in een handomdraai, ABC van ons vorstenhuis Reinildis van Ditzhuyzen. Uitg. Balans, 2002. ISBN 90-5018-568-1.
 • Aan het Hof, de monarchie onder Koningin Beatrix Remco Meijer. Uitg. Ooievaar, 3e druk, 2000. ISBN 9057134624.
 • Oranje bastaarden. Een vademecum Hanno de Iong. Uitg. Aspect, 4e herziene en verbeterde druk, 2005. ISBN 90-75323-95-6.
 • Enz. enz. enz. De oorsprong van de ruim veertig titels van de regerende oranjes Udo J. Buys. Becht, 2004. ISBN 90-230-1158-9.
 • Heden Vredig Ontslapen. Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau Cees van Raak. THOTH, Bussum, 1995. ISBN 90-6868-117-6.
 • Vorstelijk begraven en gedenken. Funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau Cees van Raak. THOTH, Bussum, 2003. ISBN 90-6868-3349.
 • De prins spreekt Pieter Broertjes en Jan Tromp. Uitgeverij Balans, Amsterdam, 3e druk, 2003. ISBN 90-5018-685-8
 • Pracht en praal op Prinsjesdag Frans Smits Jr., Klaas Kornaat, Casper van Bruggen. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1998. ISBN 90-288-1116-8
 • Encyclopedie van het Koninklijk Huis Red. F.J.J. Tjebbe et al. Uitg. Winkler Prins, Utrecht, 2005. ISBN 90-274-9745-1

Krijgsgeschiedenis, AlgemeenBewerken

 • The Harper Encyclopedia of Military Biography Trevor N. Dupuy, Curt Johnson en David L. Bongard. Uitg. Castle Books, Edison NJ, USA, 1992. ISBN 0785804374.
 • The Macmillan Dictionary of Military Biography Alan Axelrod en Charles Phillips. Uitg. Macmillan, New York NY, USA, 1998. ISBN 00286119943.
 • Encyclopedia of the Third Reich Louis L. Snyder. Uitg. Worldsworth Editions Ltd., Hare Hertfordshire, UK, 1998. ISBN 1853266841.
 • Legergeweren encyclopedie, automatische vuurwapens A.E. Hartink. Uitg. Rebo productions, 2e druk, 2000. ISBN 9036611741.
 • Geïllustreerde pistolen en revolvers encyclopedie A.E. Hartink. Uitg. Rebo productions, 6e druk, 2002. ISBN 9036610702.
 • Dictionary of the Napoleontic Wars David G. Chandler. Wordsworth Editions Ltd., 1e druk, Hare Hertfordshire, UK, 1999. ISBN 1-84022-203-4.
 • Over de oorlog Carl von Clausewitz, Nederlandse vertaling door Hans Hom. Uitgeverij Voltaire, 's Hertogenbosch, 6e druk, 2005. ISBN 90-5848-045-3
 • De kunst van het oologvoeren Sun-tzu, Vertaling uit het Chinees door prof. Roger T. Ames (Nederlandse vertaling Anders Pieterse, inleiding door H.J.A. Hofland). Uitg. Sevire, Utrecht/Kampen, 10e druk, 2006. ISBN 90-215-4340-0

Krijgsgeschiedenis, NederlandBewerken

AlgemeenBewerken

 • van Heiligerlee tot Korea J.G. Raatgever. Uitg. Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege, 1961.
 • Met man en macht, de militaire geschiedenis van Nederland 1550 - 2000 J.R. Bruijn en C.B. Wels (redactie). Uitg. Balans, 2003. ISBN 9050186009.
 • Bollen, fillers en ouwe stompen. Een woordenboek van de Nederlandse soldatenfolklore Henk Salleveldt. Uitg. Tango, 1973. ISBN 9021822431.
 • Vaandels en standaarden bij de Nederlandse Krijgsmacht. W.L. Plink (redactie). Uitg. Ministerie van Defensie, 2004. ISBN 9070793237.
 • Jonkers, 170 jaar Koninklijke Militare Academie Bram Stemerdink. UItg. Balans, 1998. ISBN 9050183972.
 • Studeren in uniform - 175 jaar Koninklijke Militaire Adacemie 1828-2003 Petra Groen en Wim Klinkert (red.). Uitg. Sdu Uitgevers, 2003. ISBN 90-12-09772-X
 • Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van 4 Divisie M.P. Bossenbroek. Uitg. Sectie Militaire Geschiedenis Koniklijke Landmacht, 1994 (Brochurereeks SMGKL, nr 13). ISBN 9070677377.
 • Alleen leverbaar in legergroen. 50 jaar materieelvoorziening in de KL H. Roozenbeek. Uitg. Sectie Militaire Geschiedenis Koniklijke Landmacht, 1994 (Brochurereeks SMGKL, nr 14). ISBN 9070677393.
 • De laatste divisie. De geschiedenis van 1 Divisie `7 December` na de val van de Muur 1989 - 2004 Arthur ten Cate. Uitg. Instituut voor Militaire Geschiedenis/Sdu Uitgevers, 2004. ISBN 9012106699
 • Gestaag Gespannen, 50 jaar Vliegbasis Volkel. Van 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing R.H. Wildekamp, H. Talen, P.G.M. Truren. Uitg. Koninklijke Luchtmacht, 2000.
 • Militairen aan het hof. De geschiedenis van het Militaire Huis 1849-2005 Jeoffrey van Woensel. Uitg. Boom, i.s.m. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2006. ISBN 9085062884.
 • Met de blik naar het Oosten, de Koninklijke Landmacht 1945-1990 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker. Uitg. Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmact/SDU, 1994. ISBN 9012080452.
 • 't Is de plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland Arjan Kors. Uitg. Kwadraat Utrecht, 1996. ISBN 9064812675.
 • Prinses Julianakzerne drs. Th.M. van Koppen en drs. A.B.C.M. op 't Hoog. Uitg. Sectie Militaire Geschiedenis Lanmachtstaf, 1988 (Brocurereeks SMG nr. 3). ISBN 9070677180.
 • De Prinses Julianakazerne. De geschiedenis van een markant Haags bouwwerk Joep van Hoof en Michael van der Zee. Uitg. Boom i.s.m. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2006. ISBN 9085063450.
 • Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Michiel de Jong en Jan Hoffenaar. Uitg. Boom ism Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2006. ISBN 90-8506-341-8
 • Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement Ben Schoenmaker en Paul Peucker. Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1996. ISBN 90-70677-45-8
 • Oorlog om Holland 1000-1375 Ronald de Graaf. Verloren, Hilversum, 2e druk, 2004. ISBN 90-6550-807-4.
 • De Gouden Zon. De hogere vorming van officeren der Koninklijke Landmacht 1868-1992 Willem Bevaart. Uitg. SDU, 's Gravenhage, i.s.m. Secctie Militaire Geschiedenis KL, 1995. ISBN 90-12-08208-0.
 • Canongebulder. Wat iedereen moet weten over de Nederlandse Militaire geschiedenis Kees M. Paling. Uitg. Legermuseum, Delft. 2006.
 • Ede in Wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede Evert van de Weerdt en Gertjan Crebolder. 2e vermeerde en verbeterde druik. BDU, Barbeveld. ISBN 90-70150-63-8.
 • De militie van den Staat. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden Dr. H.L. Zwitser. Uitg. Van Soeren & Co. Amsterdam, 1991. ISBN 90-6881-020-0
 • De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfentwintig jaar KVEO Dr. J.W.M. Schulten. Uitg. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2002. ISBN 90-6707-545-0

Wapens en dienstvakkenBewerken

 • Het Wapen der Infanterie, geschiedenis van de Nederlandse infanterie Uitg. Wapentraditieraad Infanterie, Koninklijke Landmacht, 2004.
 • De Nederlandse Infanterie H. Rignoir. Uitg. C.A.J van Dishoeck, 1968.
 • De Nederlandse Cavalerie P. Forbes Welts. Uitg. C.A.J van Dishoeck, 1963.
 • De Nederlandse Mariniers drs. Ph. M. Bosscher. Uitg. C.A.J. van Dishoeck, 1966.
 • De Nederlandse Militaire Muziek R. van Yperen. Uitg. C.A.J. van Dishoeck, 1966.
 • Tachtig jaar School Reserve-Officieren Infanterie 1909 - 1989 J. Burmeister. Uitg. CDP, 1989.
 • Het Infantierie Schietkamp Harskamp, in verleden heden en toekomst H.N. Koek. Uitg. Infanterie Schietkamp Legerplaats Harskamp, 1999.
 • Van telegraaf tot satelliet, 125 jaar telecommunicatie in de Koninklijke Landmacht 1874 - 1999 Martin Elands, Jan Hoffenaar, Herman Roozenbeek en Ronald Verbeek. Uitg. Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht/Sdu Uitgevers, 1999. ISBN 901208649.
 • November Romeo, Teed nader! De Nationale Reserve 1948 - 1998 J. Hoffenaar en J.P.M. Schoemakers. Uitg. Sectie Militare Geschiedenis Koninklijke Landmacht/Sdu Uitgevers, 1998, ISBN 9012085756.
 • Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso H.J. Zwitser en J.P.C.M. van Hoof. uitg Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht, 1999 (Brochurereeks SMGKL, nr 20), ISBN 9070677490.
 • Het Regiment Huzaren Prins Alexander. De geschiedenis van het "hofregiment" 1672-1994. Arie Rens. Uitg. Management Press, 1994. ISBN 9055230081.
 • Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland Martin Elands, Petra Groen, Joep van Hoof en Michiel de Jong. Uitg. Boom i.s.m. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2006. ISBN 9085063825.

2e WereldoorlogBewerken

 • Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog - Deel 3: Mei '40 L. de Jong Uitg. Staatsuitgeverij, 1970.
 • De Schakel. De geschiedenis van de Engelandvaarders Frank Visser. Uitg. Forum Boekerij, 1976. ISBN 90-235-8094-X.
 • Scheveningen - Den Haag 1940 - 1945. Van dorp en stad tot Stützpunktgruppe Scheveningen C. Bal. Uitg. Uitgeverij Rodi B.V., 1996. ISBN 9075958021.
 • Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den Haag ir. H.F. Ambachtsheer. Uitg. Gemeente Den haag, Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. 2e, gewijzigde druk, 1996. ISBN 9073166209.
 • Mei 1940, De strijd op Nederlands grondgebied Herman Amersfoort en Piet Kamphuis (redactie). Uitg. Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Sdu Uitgevers, 2e, herziene druk, 2005. ISBN 901208959X.
 • Grebbelinie 1940 E.H. Brongers. Uitg. Uitgeverij Aspekt, 11e, herziene druk, 2004. ISBN 9059110838.
 • De slag om de residentie E.H. Brongers. Uitg. Uitgeverij Aspekt, 8e, herziene druk, 2004. ISBN 9059111389.
 • 'Ik had mijn roode-kruis band afgedaan' Oorlogsrecht en gedragingen van Nederlandse en Duitse militairen in gevecht, mei 1940 Herman Amersfoort. Uitg. Sdu Uitgevers, 2005. ISBN 9012107504.

Oorlogen en vredesoperaties na 1945Bewerken

 • Focus op Korea. De rol van de Nederlandse pers in de beeldvorming over de Korea-oorlog 1950 - 1953 Bernadette Kester, Herman Roozenbeek en Okke Groot. Uitg. Sectie Millitaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht/Sdu Uitgevers, 2000. ISBN 9012089557.
 • Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985 Ben Schoenmaker, Herman Roozenbeek. Uitg. Boom i.s.m. Instituut voor Militaire Geschiedenis, 2004. ISBN 9053529861.
 • Van Korea tot Kabul, De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 Christ Klep en Richard van Gils. Uitg. Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Sdu Uitgevers, 3e, herziene druk, 2005. ISBN 9012109159
 • Srebrenica, het zwartste scenario Frank Westerman en Bart Rijs. Uitg. Atlas, 2e druk, 1997. ISBN 9025422012.
 • Herinneringen aan Srebrenica, 171 soldatengesprekken Hendrina Praamsma, Jet Peekel en Toni Bouwmans. Uitg Bert Bakker, 1e druk, 2005. ISBN 903512863X

MilitariaBewerken

 • Uniformen en emblemen van de Koninklijke Landmacht vanaf 1912 M. Talens. Uitg. Brabantia Nostra, 1985. ISBN 9069490080.
 • De ransel op de rug. De uitrustingsstukken van de Nederlandse Soldaat. Sinds 1813. Deel 1 M. Talens. Uitg. Brabantia Nostra, Breda, 1996. ISBN 9069490323
 • De ransel op de rug. De uitrustingsstukken van de Nederlandse Soldaat sinds 1818. Deel 2 M. Talens. Uitg. Brabantia Nostra, Breda, zonder jaarvermelding.
 • Tenuen, onderscheidingstekens en emblemen van de Koninklijke Landmacht A.J.L.M. van Berne (redactie). Uitg. Koniklijke Landmacht, 2003. ISBN 9070793199.
 • Ceremoniële tenuen van de Koninklijke Landmacht A.J.L.M. van Berne (redactie). Uitg. Koninklijke Landmacht, 2003. ISBN 9070793180.
 • De mouwemblemen van het Nederlandse Leger C.P. Coenders, C. v. Ekeris en B.C. Cats. Uitg. Brabantia Nostra, 1978.

BiografiënBewerken

 • Generaal in Nederland, memoires H.J. Kruls H.J. Kruls. Uitg. Fibula van Dishoeck, 1975. ISBN 9022839850.
 • Mijn jaren als bevelhebber H.A. Couzie. Uitg. L.J. Veen, 2e druk, 1996. ISBN 9025408397.
 • De Neus. Het macabere werk van Harry Jongen Hans van der Beek. Uitg. Prometheus, 2000. ISBN 9053339590.
 • Véél Veren! Frans Smits, militair stylist Jacques Bartels en Bas Kist. Uitg. Europese Bibliotheek, 1999. ISBN 9028814140.
 • Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus M.R.H. Calmeyer, ingeleid door J. Hoffenaar. UItg. Sdu Uitgevers, 1997. ISBN 90-120-8440-7
 • Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber 1939-1940 E.H. Brongers. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2007. ISBN 978-90-5911-603-0

Militaire doctrine en -voorschriftenBewerken

 • Militaire Doctrine, LDP I. Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht/Sdu Uitgevers, 1996. ISBN 9012083893.
 • Gevechtsoperaties, LDP II deel A - Grondslagen Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht, 1998.
 • Gevechtsoperaties, LDP II deel B - Reguliere gevechtsoperaties Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht, 1998.
 • Vredesoperaties, LDP III Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht/Sdu Uitgevers, 1999. ISBN 9080037060.
 • Nationale operaties, LDP IV Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht, 2001. ISBN 90-800370-9-5.
 • Leidraad commandovoering, LD I Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht, 2000.
 • Handboek Leidinggeven in de KL Doctrinecommissie van de Koninklijke Landmacht. Koninklijke Landmacht, 2001 ISBN 90-800370-0-1.
 • Handleiding Humanitair Oorlogsrecht (VS 27-412) Koninklijke Landmacht, 2005.

OnderscheidingenBewerken

 • Orders and Decorations of The Netherlands H.G. Meijer, C.P. Mulder, B.W. Wagenaar. Uitg. Particuliere uitgave, 2e editie, 1984.
 • Kroon op het werk: onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden Kees Bruin. Uitg. Boom, 1989. ISBN 9060098900.-
 • Het officierskruis. Voor eervolle langdurige dienst Anita van Dissel en Ben Schoenmaker. Uitg. Boom i.s.m. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 2006. ISBN 90-85064-19-8.
 • Het heeft Hare Majesteit behaagd: Hoe komt een gewoon mens aan een lintje Bert van Nieuwenhuizen. Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2004. ISBN 90-5911-169-9

InformaticaBewerken

 • Computers, Datacommunicatie & Netwerken, hoofdlijnen en praktijk R.L. Matthijssen, J.H.J.M. Truijens. Uitg. Academic Service, 3e, herziene druk, 1990. ISBN 9062334652.
 • Telecommunicatie voor het HBO W. Sterken en J.M.M. Stieger. Uitg. HBUitgevers, 1e druk, 1998. ISBN 905574154X.
 • SDM system development methodology, Nederlandstalige versie W.S. Turner, R.P. Langerhorst, G.F. Hice, H.B. Eilers en A.A. Uijttenbroek. Uitg. Cap Gemini Publishing, 6e druk, 1991. ISBN 9071996212.
 • Gestructureerde analyse Edward Yourdon. Uitg. Prentice-Hall/Academic Service, 1990. ISBN 9062335594.

TechniekBewerken

 • Polytechnisch zakboekje P.H.H. Leijendeckers (redactie). Uitg. Koninklijke PBNA, 48e druk, 1997. ISBN 9062282660.

Etiquette en titulatuurBewerken

 • Hoe hoort het eigenlijk Amy Groskamp-Ten Have, geheel herzien door Reinildis van Ditzhuyzen. Becht, Haarlem, 27e druk, ISBN 90-230-1015-9
 • Hedendaagse etiquette. De nieuwe omgangsnormen H.F. van Loon. Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage, 1999. ISBN 90-5501-592-X.
 • Titels, graden & titulatuur G.H.A. Monod de Froideville en E.A.S. Crena de Iongh-den Beer Poortugael. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2005. ISBN 90-12-10921-3.

Landen en volkenBewerken

IndonesiëBewerken

 • Indonesië: Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sulawesi Berthold Schwarz, Putu Davies, Yohanni Johns, James J. Fox, Anthony J.S. Reid, David E.S. Henly, Robyn Maxwell, G. Adrian Horridge en Colin P. Groves. Utrecht, Het Spectrum, 2005. ISBN 90-274-1761-X
 • Insight Guide Indonesië J.J. van Mourik, F.G. Rozendaal. Zeewolde, Uitgeverij Cambium B.V. ISBN 90-6655-126-7
 • Krisses: A critical bibliography David van Duuren. Wijk en Aalburg, Pictures Publishers, 2002. ISBN 90-73-187-42-7.

Diverse weblinksBewerken

Geschiedenis, krijgsgeschiedenisBewerken

AdelBewerken

Biografische informatieBewerken

OverigeBewerken