Gebruiker:T.vanschaik/Kladblok


Amiloride, dat verkocht wordt onder verschillende merknamen, wordt typisch toegepast in een coctail-behandeling van hoge bloeddruk of oedeem ten gevolge van hartfalen of levercirrose.[1][2] Amiloride wordt vaak gebruikt in combinatie met een thiazide of een ander lisdiureticum.[2] Amiloride wordt oraal ingenomen,[1] de werking begint na circa 2 uur en duur ongeveer 24 uur.[2]

Medische toepassingenBewerken

Amiloride wordt vaak in combinatie met ander medicamenten toepgepast.

De "clinical practice guidelines" uit 2017 van het American College of Cardiology en de American Heart Association delen amiloride in als een "secondary" oraal, zwakwerkend antihypertensief.[3] Bij mensen die al langer onder behandeling waren voor hoge bloeddruk met als medicatie een thiazidediureticum, een ACE-remmer (of ACE-i) of een angiotensine II-receptorantagonist (ARB), en een calciumantagonist geeft het toevoegen van amiloride (of spironolacton) een betere verlaging van de bloeddruk dan een bètablokker (bisoprolol) of een alfablokker (doxazosin).[4]

The 2012 clinical practice guidelines by the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) states that amiloride can be used to treat ascites in place of spironolactone if it isn't tolerated (e.g. due to the side effect of gynecomastia), though amiloride isn't a preferred drug due to cost and lack of efficacy.[5]

-->

Bijwerkingen en specifieke condities van de patientBewerken

Amiloride vertoont doorgaans weinig bijwerkingen, wat niet wil zeggen: geen bijwerkingen. Beschreven bijwerkingen van amiloride zijn hyperkaliëmie (een verhoogde kaliumspiegel in het bloed), misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, gebrek aan eetlust, huiduitslag en hoofdpijn.[1] Het risico op hyperkaliëmie wordt vergroot door nierproblemen, diabetes en ouderdom.[1] Amiloride behoort daarmee tot de kaliumsparende diuretica.[1] Soms voorkomende symptomen van een hoge kaliumspiegel omvatten ongebruikelijke huidprikkelingen, spierzwakte en algemene vermoeidheid.[1]

Specifieke bevolkingsgroepenBewerken

DigitalisBewerken

Bij gelijktijdig gebruik van amiloride en digitalis, en met name de daarin aanwezige digoxine is de kaliumspiegel in het bloed belangrijk. Patiënten die deze combinatie gebruiken lopen een verhoogd risico op hartritmestoornissen als het kaliumgehalte in hun bloed te hoog oploopt.

DiabetesBewerken

Nierfalen is een van de vaak voorkomende complicaties van Diabetes, wat de kans op hyperkalemia (hoge kaliumspiegel in het bloed) vergroot. Het gebruik van amiloride door diabetici vraagt dan ook het nauwkeurig controleren van het kaliumgehalte in het bloed en meer algemeen het functioneren van de nieren. Het gebruik van amiloride dient minimaal drie dagen voor een orale glucosetolerantietest gestopt te worden in verband met een fatale hyperkalemia.

Slechte nierfunctieBewerken

Mensen met een slechte nierfunctie (bijvoorbeeld. ureumstikstof in bloed >300 mg/L, of serumcreatinine >15 mg/L) hebben een groot risico op hyperkalemie.

BorstvoedingBewerken

Er zijn geen specifieke gegevens voor vrouwen die borstvoeding geven in combinatie met amiloride. Hoewel diuretica in zijn algemeenheid borstvoeding lastig maken, is het onwaarschijnlijk dat amiloride, in afwezigheid van andere diuretica, dit effect heeft.[6]

ZwangerschapBewerken

Gegevens uit dierstudies suggereren dat amiloride geen risico oplevert voor het zich ontwikkelende foetus. In combinatie met acetazolamide tijdens de vorming van de organen, verhoogt amiloride het risico op een abnormale ontwikkeling van de nieren of urineleiders. De beperkte gegevens van het gebruik van amiloride tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap suggereren een relatie met Hypospadie. Gebruik tijdens de gehele zwangerschap lijkt het risico op een milde dysmaturiteit te vergroten.[7]

ContraïndicatiesBewerken

Amiloride wordt niet voorgeschreven als de patient nierproblemen heeft, een verhoogd kaliumgehalte in het bloed (≥5.5 mmol/L) of overgevoelig is voor amiloride of een van de componenten in het specifieke preparaat. Ook het gebruik van andere medicijnen die kalium in het lichaam vasthouden (bijvoorbeeld spironolacton of triamtereen) is een reden om van gebruik af te zien, evenals het gebruik van kaliumsupplementen zoals kaliumchloride.[1]

OverdosisBewerken

There exists no overdose data on amiloride in humans, though it is expected than an overdose would produce effects consistent with its therapeutic effects; e.g. dehydration due to over-diuresis, and electrolyte disturbances related to hyperkalemia. It is unknown if amiloride can be dialyzed off, and no specific antidote against it exists. Treatment is generally supportive, though hyperkalemia can be treated.[8]

PharmacologieBewerken

WerkingsmechanismeBewerken

De werking berust op het verhogen van de hoeveelheid natrium en tegelijkertijd verlagen van de kaliumhoeveelheid die wordt vrijgegeven in de distale tubuli van de nier.[2]

DiuresisBewerken

Amiloride works by directly blocking the epithelial sodium channel (ENaC) with an IC50 around 0.1 μM, indicating potent blockade.[9] Antagonism of ENaC thereby inhibits sodium reabsorption in the late distal convoluted tubules, connecting tubules, and collecting ducts in the nephron.[10] This promotes the loss of sodium and water from the body, and reduces potassium excretion. The drug is often used in conjunction with a thiazide diuretic to counteract the potassium-losing effect. Due to its potassium-sparing capacities, hyperkalemia (elevated potassium concentration in the blood) can occur. The risk of developing hyperkalemia is increased in patients who are also taking ACE inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, other potassium-sparing diuretics, or any potassium-containing supplements.

MiscellaneousBewerken

A fraction of the effects of amiloride is inhibition of cyclic GMP-gated cation channels in the inner medullary collecting duct.[11]

Amiloride has a second action on the heart, blocking Na+/H+ exchangers sodium–hydrogen antiporter 1 or NHE-1. This minimizes re-perfusion injury in ischemic attacks.{{Citation needed|date=June 2018}}

Amiloride also blocks the Na+/H+ antiporter on the apical surface of the proximal tubule cells in the nephron, abolishing more than 80% of the action of angiotensin II on the secretion of hydrogen ions in proximal tubule cells.[12] Note that amiloride is not an angiotensin II receptor blocker (like losartan, for example). The Na-H transporter is also found in the Jejunum of the small intestine, as a result, amiloride also blocks the reabsoprtion of Na, and thereby water in the intestines.[13]

Amiloride is considered to be a reversible, pan-acid-sensing ion channel (ASIC) inhibitor that prevents the transient flow of ions but not the sustained flow of ions. ASICs are members of the ENaC family of protein channels, and are found in the nervous system, the cardiovascular system, the gastrointestinal system, and the skin. Broadly, ASICs are involved in harm detection, chemosensation (pH changes specifically), and touch.[14]

PharmacokinetiekBewerken

AbsorptieBewerken

Amiloride heeft een orale biologische beschikbaarheid van 50%, wat wil zeggen dat ongeveer 50% van de via de mond ingenomen dosis de bloedstroom bereikt. Tegelijkertijd ook eten reduceert de biologische beschikbaarheid tot ongeveer 30%, hoewel de absorbtiesnelheid niet beïnvloed wordt. Anderzijds helpt het tegelijkeertijd eten van iets bij het verminderen van de bijwerkingen in het maag-darmstelsel. Na inname start het diuretisch effect binnen 2 uur, het maximum effect wordt tussen 6 en 10 uur na inname bereikt. Het diuretisch effects van amiloride duurt tot ongeveer 24 uur na inname.[1]

Zwangerschap en borstvoedingBewerken

Amiloride passeert de placenta en wordt in vivo ook opgenomen in de bordtvoeding.[1]

MetabolismeBewerken

In tegenstelling tot een andere ENaC inhibitor, triamtereen[15], wordt Amiloride niet in de lever[16] gemetaboliseerd.[1]

ExcretionBewerken

About 50% of amiloride is excreted unchanged by the kidneys, while around 40% is excreted in the feces (likely drug that wasn't absorbed). The half-life of amiloride in humans is between 6 and 9 hours, which may be prolonged in people with poor kidney function.[1]

PharmacogenomicsBewerken

A single nucleotide polymorphism (SNP) in the protein NEDD4L may impact how amiloride affects a person's blood pressure in people with high blood pressure.[17]

ChemistryBewerken

 
A photograph of pure amiloride HCl powder.

Amiloride's chemical structure is composed of a substituted pyrazine ring structure with a carbonylguanidinium substituent.[18] Amiloride's pKa is 8.67, which is due to the guanidinium group.[18] In high pH (alkaline, low hydrogen concentration) environments, the guanidinium group is deprotonated and the compound is rendered neutral, depleting its activity on sodium channels.[18] Amiloride, as a pure substance, is highly fluorescent, with excitation wavelengths at 215, 288, and 360 nm, emitting light at 420 nm.[19]

 
Light at wavelength 420nm. This is the emission wavelength for light due to amiloride fluorescence.

GeschiedenisBewerken

Amiloride is vanaf 1967 ontwikkeld.[20] De stof staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO, een lijst met effective en veilige medicijnen noodzalkelijk voor een goede gezondheidszorg.[21] In de Verenigde Staten bedragen de kosten voor een maand ongeveer US$20,[22] in het Verenigd Koninkrijk zijn deze kosten ongeveer £24.[23]

HistoryBewerken

Amiloride was first synthesized and discovered by the Merck Sharp and Dohme Research Laboratories in the late 1960s.[18] The drug was discovered as part of a screening process of chemicals that reversed the effects of mineralocorticoids in vivo.[18] Amiloride was the only drug in the screen that was capable of causing the excretion of sodium (natriuresis) without a concomitant urinary excretion of potassium (kaliuresis).[18] Thousands of amiloride analogues have been studied since its initial discovery, which have been used to study the effects of sodium transporters.[18]

Amiloride was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) on October 5, 1981.[24]

Society and cultureBewerken

It is on the World Health Organization's List of Essential Medicines, the most important medications needed in a basic health system.[21] In the United States the wholesale price of a month's supply at the usual daily dose of the medication is about US$20.10.[22] In the United Kingdom a month of medication costs the NHS about 24 pounds.[23]

Amiloride is listed on the World Anti-Doping Agency's list of banned substances, as it is considered a masking agent.[25] Diuretics like amiloride act as masking agents by reducing the concentration of other doping agents due to promoting diuresis, increasing the total volume of the urine.[15] The list includes other potassium-sparing diuretics, such as triamterene and spironolactone.[25] In 2008, amiloride and the potassium-sparing diuretic triamterene were found in 3% of positive diuretic doping samples.[15]

Formulations and trade namesBewerken

ResearchBewerken

Amiloride is an inhibitor of NHE-1, which helps to maintain normal pH within cells. Cancer cells in leukemia, a type of blood cancer, have higher pH compared to normal cells. Amiloride affects the splicing and regulation of multiple genes involved in cancer, though they do not appear to be directly related to its effects on pH. Amiloride has been tested in vitro as an adjunct to the anticancer drug imatinib, which appeared to show a synergistic effect. Modified versions of amiloride, known as 5'-(N,N-dimethyl)-amiloride (DMA), 5-N-ethyl-N-isopropyl amiloride (EIPA), and 5-(N,N-hexamethylene)-amiloride (HMA), are being studied for the treatment of leukemia.[26]

 

Cystic fibrosis is a genetic disorder due to a mutation in the CFTR gene, which encodes for the CFTR chloride channel.[9] There is evidence that suggests that the molecular target of amiloride, ENaC, is also implicated in cystic fibrosis due to its effects on mucus in the lungs.[9] Aerosolized formulations of amiloride have been tested in clinical trials, though long-term clinical trials have failed to show much utility.[9] Due to its short duration of action, it was thought that longer-acting ENaC inhibitors may prove more effective.[27] However, longer-acting ENaC inhibitors (i.e. benzamil and phenamil) have also failed clinical trials, despite an improvement in both the solubility and potency of the drugs.[9] A third generation amiloride analogue (N-(3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carbonyl)-N'-4-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]butyl-guanidine methanesulfonate,[28] research name "552-02"), with better pharmacokinetic properties, is being studied.[9]

 

Pain induced by exposure to acid is attenuated by amiloride in human trials, which may indicate a role for amiloride in the treatment of pain in the future.[9]

{{Diuretics}} {{Channelergics}} {{portal bar|Pharmacy and pharmacology|Medicine}} [[Category:Potassium-sparing diuretics]] [[Category:Aminopyrazines]] [[Category:Acylguanidines]] [[Category:World Health Organization essential medicines]] [[Category:Sodium channel blockers]] [[Category:World Anti-Doping Agency prohibited substances]] [[Category:RTT]]


Categorie:WHO essentiele medicijnen

 • Azijnzuur, medische deel
  uit engelse wiki vertalen
 • Abacavir
 • Abacavir/lamivudine
 • Activated charcoal (medication)
 • Alcohol (medicine)
 •   Alcuronium chloride
 • Amiloride
 • Amodiaquine
 • Amoxicillin/clavulanic acid
 • Ampicillin
 • Anastrozole
 • Anti-tetanus immunoglobulin
 • Antivenom
 • Artemether
 • Artemether/lumefantrine
 • Artesunate
 • Artesunate/amodiaquine
 • Artesunate/mefloquine
 • Artesunate/pyronaridine
 • Asparaginase
 • Atazanavir
 • Atazanavir/ritonavir
 • Barium sulfate suspension
 • Beclometasone dipropionate
 • Benzathine benzylpenicillin
 • Benznidazole
 • Budesonide/formoterol
 • Bupivacaine
 • Caffeine citrate
 • Calamine
 • Calcium supplement
 • Capreomycin
 • Carbidopa/levodopa
 • Carboplatin
 • Cefazolin
 • Cefixime
 • Cefotaxime
 • Chlorambucil
 • Chlorine-releasing compounds
 • Chloroeremomycin
 • Chlorphenamine
 • Clofazimine
 • Clomipramine
 • Cloxacillin
 • Cyclizine
 • Cycloserine
 • Cytarabine
 • Dacarbazine
 • Daclatasvir
 • Dactinomycin
 • Darunavir
 • Dasabuvir
 • Daunorubicin
 • Deferoxamine
 • Delamanid
 • Desmopressin
 • Dextran 70
 • Diatrizoate
 • Didanosine
 • Digestive enzyme
 • Dihydroartemisinin/piperaquine
 • Diloxanide
 • Dimercaptosuccinic acid
 • Diphtheria antitoxin
 • Dolutegravir
 • Dopamine (medication)
 • Efavirenz/lamivudine/tenofovir
 • Efavirenz/emtricitabine/tenofovir
 • Enalapril
 • Enoxaparin sodium
 • Entecavir
 • Ergometrine
 • Erythropoiesis-stimulating agent
 • Estradiol cypionate/ medroxyprogesterone acetate
 • Ethambutol/isoniazid
 • Ethambutol/isoniazid/ pyrazinamide/rifampicin
 • Ethambutol/isoniazid/ rifampicin
 • Ethinylestradiol/ norethisterone
 • Ethinylestradiol/ levonorgestrel
 • Ethionamide
 • Ethosuximide
 • Factor VIII (medication)
 • Ferrous salt/folic acid
 • Flucytosine
 • Fludarabine
 • Fludrocortisone
 • Fluorescein (medical use)
 • Fluoride therapy
 • Fluphenazine
 • Fomepizole

G

 • Gemcitabine
 • Glibenclamide
 • Glucagon (medication)
 • Glucosebepaling Onder "Isomeren van G"
 • Griseofulvin

H

 • Hand sanitizer
 • Hormonal IUDs
 • Hydrocortisone
 • Hydroxocobalamin
 • Hydroxycarbamide

I

 • Ifosfamide
 • Imipenem/cilastatin
 • Immunoglobulin therapy
 • Indinavir
 • Intravenous sodium bicarbonate
 • Intravenous sugar solution
 • Iodine (medical use)
 • Iotroxic acid
 • Ipratropium bromide
 • Irinotecan
 • Isoniazid/ pyridoxine/ sulfamethoxazole/ trimethoprim
 • Isoniazid/rifampicin
 • Isosorbide dinitrate

K

 • Kanamycin A

L

 • Lamivudine
 • Lamivudine/zidovudine
 • Lamivudine/nevirapine/stavudine
 • Lamivudine/nevirapine/zidovudine
 • Ledipasvir
 • Leuprorelin
 • Levamisole
 • Levonorgestrel-releasing implant
 • Linezolid
 • Lithiumcarbonaat als medicijn (controleren)
 • Lithiumcitraat als medicijn (controleren)
 • Lopinavir
 • Lopinavir/ritonavir

M

 • Magnesium sulfate (medical use)
 • Medical uses of salicylic acid
 • Medroxyprogesterone acetate
 • Meglumine antimoniate
 • Mercaptopurine
 • Meropenem
 • Moxifloxacin

N

 • Nevirapine
 • Nicotine replacement therapy
 • Nifurtimox
 • Nitroglycerin (drug)
 • Nitrous oxide (medication)
 • Norethisterone enanthate
 • NPH-insuline

O

 • Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
 • Oxaliplatin
 • Oxamniquine
 • Oxygen therapy
 • Oxytocin (medication)

P

 • Packed red blood cells
 • Pancreatic enzymes (medication)
 • Paritaprevir
 • Paromomycin
 • Peginterferon alfa-2a
 • Peginterferon alfa-2b
 • Pegylated interferon
 • Penicillamine
 • Side effects of penicillin
 • Pentamidine
 • Phenoxymethylpenicillin
 • Piperacillin/tazobactam
 • Platelet transfusion
 • Podophyllum resin
 • Potassium chloride (medical use)
 • Kaliumpermanganaat, medische aspecten controleren
 • Potassium permanganate (medical use)
 • Primaquine

R

 • Rabies immunoglobulin
 • Regular insulin
 • Rho(D) immune globulin
 • Ribavirin
 • Rifapentine
 • Ringer's lactate solution
 • Ritonavir
 • Rotavirus vaccine

S

 • Medical uses of salicylic acid
 • Saquinavir
 • Selenium disulfide
 • Senna glycoside
 • Simeprevir
 • Sodium calcium edetate
 • Natriumnitriet Medische aspecten overnemen uit engels
 • Sodium stibogluconate
 • Sodium thiosulfate (medical use)
 • Spectinomycin
 • Streptokinase
 • Sulfadiazine
 • Sulfadoxine/pyrimethamine
 • Suramin

T

 • Emtricitabine/tenofovir
 • Testosterone (medication)
 • Tetracaine
 • Tioguanine
 •   Toxiferine Geen WHO-lijst !!!
 • Tranexamic acid
 • Trastuzumab
 • Trimethoprim
 • Trimethoprim/sulfamethoxazole
 • Tropicamide

U

 • Urea-containing cream

V

 • Valganciclovir
 • Sofosbuvir/velpatasvir
 • Vinblastine
 • Vinorelbine
 • Vitamin C
 • Voriconazole

W

 • Water for injection
 • Whole blood

Z

 • Zidovudine
 • Zinc sulfate (medical use)
 • WHO Model List of
  Essential Medicines
  for Children
 • The International Pharmacopoeia