Hoofdmenu openen
Text-x-generic.svg Dit is een gebruikersbetoog. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.

De gemeenschap wordt veelal gezien als de kern van het project Wikipedia. De gemeenschap op Wikipedia is een virtuele gemeenschap, waarvan de leden, uitzonderingen daargelaten, zich treffen zich via het internet in plaats in levenden lijve.

Maar wat is nu de gemeenschap?

De gemeenschap wordt vaak gezien als een gedefinieerde eenheid. Als men pretendeert in naam van de gemeenschap te praten, bedoelt men vaak slechts een vermoedelijke meerheid van de regelmatige bezoekers hier (of dat vermoeden juist is, is niet duidelijk doorgaans).

Gemeenschap kan verwijzen naar:

de gemeenschap is de harde kern van regelmatige gebruikers, dat wil zeggen die gemiddeld meer dan 10 wijzigingen per dag doen. Hierbij is de gebruiker gedefinieerd als aangemelde persoon die wijzigingen doorvoert.
de gemeenschap is de harde kern van hierboven, aangevuld met de oudgedienden (die niet meer bijdragen maar hun sporen in het verleden verdiend hebben)
de gemeenschap zijn diegenen die stemmen en meediscussiëren
de gemeenschap zijn die leden die stemrecht bezitten
de gemeenschap zijn alle aangemelde gebruikers
de gemeenschap zijn alle aangemelde gebruikers, minus de geblokkeerde gebruikers
de gemeenschap zijn de aangemelde gebruikers en de anoniemen die wijzigingen doorvoeren
de gemeenschap zijn de aangemelde gebruiker, de anoniemen die wijzigingen doorvoeren en diegenen die de Wikipedia alleen maar lezen
de gemeenschap zijn de aangemelde gebruiker, de anoniemen die wijzigingen doorvoeren en diegenen die de Wikipedia alleen maar lezen en de potentiële lezers

Vooral de laatste lijkt behoorlijk triviaal, maar dat is het niet. Potentiële lezers moeten overtuigd worden Wikipedia te gebruiken en dat kan bijvoorbeeld leiden tot een oordeel over de toegankelijkheid, de vindbaarheid (en dus organisatie) van informatie, de aantrekkelijkheid van de site, maar zeker ook of het project door de buitenwacht als betrouwbaar wordt gezien.

Hoe dan ook: het is gevaarlijk te spreken over gemeenschap, aangezien de definitie zo onduidelijk is.

Is de gemeenschap eigenlijk wel de kern van Wikipedia?

Dat is een interessante vraag, die voornamelijk gestuurd wordt door de definitie. Maar uiteindelijk moet je je de belangrijkste vraag eerst stellen, wat is de kern van het project Wikipedia.

De kern is ongetwijfeld de inhoud van het project. De gemeenschap is slechts "middel" om het doel te bereiken, namelijk het beschikbaar stellen van alle kennis voor iedereen. De gemeenschap is het belangrijkste middel en moet onderhouden en uitgebreid worden, maar de gemeenschap is variabel!! De leden van de gemeenschap in engere zin zijn geen vaststaand gegeven, het verlies van een lid is dan ook geen drama.

Het project Wikipedia is het beste gediend bij capabele gebruikers (anoniem of aangemeld) en die dienen een omgeving geboden te worden, waardoor ze hun creativiteit kunnen botvieren. De definitie voor deze gemeenschap is dan dus alle gebruikers (aangemeld en anoniem) die wijzigingen doorvoeren.

Op Wikipedia-NL wordt voornamelijk aandacht besteed aan de gemeenschap in engere zin. Door vergaande regelgeving wordt geprobeerd om de vaste kern een omgeving te bieden die hen behaagt (goede overleg- en samenwerkingsmogelijkheden bijvoorbeeld), er zijn structuren opgezet om conflicten op te lossen (arbcom, bemiddeling, straffen door moderatoren, etc.). Maar deze richten zich alle op een vrij beperkt deel van de gemeenschap, namelijk die in engere zin.

Helaas wordt vergeten dat Wikipedia is ontstaan en een succes geworden door de openheid. Elke regeling leidt ertoe dat de gemeenschap in potentie wordt beperkt, tenminste als de regels serieus worden genomen. Hier geldt: conformeer je aan de regels, of "sodemieter" op; diegenen die zich niet kunnen conformeren, zullen al helemaal niet beginnen of snel ophouden wanneer ze ermee geconfronteerd worden. Regels leiden slechts tot beperkingen.

De gemeenschap in ruime zin is belangrijk: die moet een omgeving geboden worden, waarin ze kunnen bijdragen en daarbij zijn politieagenten die beperkende regels proberen door te zetten, schadelijk voor de verdere ontwikkeling. De gehele regelgeving is schadelijk en vertegenwoordigt slechts de belangen van de "happy few".

Is de gemeenschap eigenlijk belangrijk?
als het gaat om de gemeenschap in beperkte zin: NAUWELIJKS
als het gaat over de gemeenschap in ruime zin: JA