Gebruiker:Itsme/Tabellen

Help:Gebruik van tabellen]

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4 Kop 5
Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5
Tabelnaam Titel kolom 1 Titel kolom 2 Titel kolom 3
Rijtitel 1 A1 A2 A3
Rijtitel 2 B1 B2 B3


Regel # Cumulus/Vliegenmepper versie Adelphos versie Mijn commentaar (PocketCube (small).gif Silver Spoon (?))
8 Het is niet bekend sinds hoe lang ufo's al worden waargenomen. Men neemt aan dat deze reeds voor de ontwikkeling van het schrift werden waargenomen, maar daar is geen sluitend bewijs voor. Sinds de uitvinding van het schrift zijn waarnemingen van ufo's beschreven. In vroeger tijden werd het verschijnen van een ufo vaak toegeschreven aan een hemelse macht. Sedert het einde van de negentiende eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een materialistische uitleg. Het ufofenomeen is mogelijk gedurende de gehele menselijke geschiedenis al waargenomen. Sinds de ontwikkeling van het schrift wordt het beschreven. In vroeger tijden werd het verschijnen van een ufo vaak toegeschreven aan een hemelse macht. Sedert het einde van de negentiende eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een materialistische uitleg. Ik ben van mening dat als niet bekend is hoe lang ufo's al worden waargenomen ook al is dit gewoon duidelijk te stellen. Volgens mij is het aangeven van mogelijk gedurende de gehele menselijke geschiedenis POV en op z'n minst niet neutraal. Als het namelijk mogelijk zo is zou ik daar graag bronnen voor willen zien maar volgens mij bestaan die niet... Dat er sinds de uitvinding van het schrift meldingen van ufo's zijn geweest is geen bewijs voor de vele jaren voor het schrift dat deze er dan ook geweest zouden zijn.
90 | 2007 || {{US}} || Californië || UFO's | 2007 || {{US}} || Californië || Experimentele onbemande verkenningstoestellen (?) Deze onbekende vliegende objecten zijn als UFO geregistreerd omdat niemand weet wat het is. Al zouden het eventueel experimentele toestellen zijn dan is het nog niet mogelijk dit te onderbouwen. Dit is slechts mogelijk op een dergelijk moment als er (geheime) documenten worden vrijgegeven die dit zouden onderbouwen. Als hier een bron voor is zou ik dit graag zien, anders is UFO's beter.
111 Ufo's bewegen zich geruisloos, of zacht zoemend door het luchtruim en kunnen ogenschijnlijk vanuit stilstand enorm versnellen, en lijken 'onmogelijk snelle' richtingsveranderingen te vertonen die in tegenspraak lijken met de wetten van de traagheid van massa. Vreemde vluchtbewegingen zijn gemeld zoals meanderen, 'fladderen', oscilleren, bewegingen als van een 'vallend blad', en 'jojoën', waarbij tussen twee punten heen en weer wordt gependeld. Ufo's bewegen zich geruisloos, of zacht zoemend door het luchtruim en kunnen vanuit stilstand enorm versnellen, en lijken 'onmogelijk snelle' richtingsveranderingen te vertonen die in tegenspraak lijken met de wetten van de traagheid van massa. Vreemde vluchtbewegingen zijn gemeld zoals meanderen, 'fladderen', oscilleren, bewegingen als van een 'vallend blad', en 'jojoën', waarbij tussen twee punten heen en weer wordt gependeld. Het verwijderen van het woord ogenschijnlijk doet voorkomen alsof het bewezen is dat deze objecten vanuit stilstand enorm kunnen versnellen. Volgens mij gaat het hier allemaal om menselijke waarnemingen en niet om hard bewijs. Ogenschijnlijk is in dat geval een betere beschrijving.
118 Het ontstaan van graancirkels is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wereldwijd verspreid. Veel van deze geometrische patronen in het veld kunnen worden aangemerkt als bedrog, want duidelijk door mensenhanden gemaakt.Door ooggetuigen wordt soms beweerd dat zij in de nabijheid van de cirkels en tijdens de vermoedelijke tijd van creatie, ufo's in de vorm van lichtgevende bollen hebben gezien. Het ontstaan van graancirkels is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wereldwijd verspreid. Veel van deze geometrische patronen in het veld kunnen worden aangemerkt als bedrog, want duidelijk door mensenhanden gemaakt. In sommige gevallen is dit echter onwaarschijnlijk. Dit heeft dan te maken met de enorme complexiteit van de patronen, de zeer korte tijd waarin ze vervaardigd moeten zijn (korte zomernachten), en de kenmerkende wijze waarop halmen zijn verbogen. Door ooggetuigen wordt soms beweerd dat zij in de nabijheid van de cirkels en tijdens de vermoedelijke tijd van creatie, ufo's in de vorm van lichtgevende bollen hebben gezien. Geen idee of dit zo is, zijn hier bronnen voor? En misschien ook bronnen die aangeven dat er mensen zijn die juist wel dergelijke complexe patronen hebben weten te fabriceren???

De verschillen tussen beide versies heb ik in rood weergegeven. In de laatste kolom heb ik mijn commentaar geplaatst. PocketCube (small).gif Silver Spoon (?) 25 aug 2008 22:05 (CEST)


Vetzuursamenstelling van kokosolie
Vetzuur
 
Aantal koolstofatomen
en aantal dubbele bindingen
Soort vetzuur
 
Percentage in kokosolie
Bron: [1]
Caprinezuur 10:0 Verzadigd vetzuur) 7 %
Laurinezuur 12:0 Verzadigd vetzuur) 49 %
Myristinezuur 14:0 Verzadigd vetzuur 17,5 %
Palmitinezuur 16:0 Verzadigd vetzuur 9,0 %
Stearinezuur 18:0 Verzadigd vetzuur 3,0 %
Oliezuur 18:1 (ω-9) Enkelvoudig onerzadigd vetzuur 5,0 %
Linolzuur 18:2 (ω-6) Meervoudig onerzadigd vetzuur 1,8 %