Gebruiker:Eve/Voorstel verbeterlijst

Dit is een voorstelpagina in de gebruikersruimte van Eve. Over de inhoud van onderstaande zou ik graag samen met de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia consensus willen bereiken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om over deze tekst mee te denken (en er aan mee te schrijven/overleggen). Ga er niet van uit dat anderen de inhoud van deze pagina al kennen, nodig als je wilt gerust anderen uit mee te denken/schrijven.

BeginsituatieBewerken

Wanneer een gebruiker een nieuw artikel aanmaakt, kan het zo zijn dat er één en ander aan het artikel schort. Wanneer je dat constateert en je kunt het zelf verbeteren, ga dan vooral gerust je gang. Wanneer je dat om welke reden dan ook niet kunt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Dit voorstel gaat uit van twee aparte lijsten; een verbeterlijst (voor inhoud die op een of andere manier behouden zou moeten worden) en een verwijderlijst (voor inhoud die niet behouden zou moeten worden).

Redenen om iets op de verbeterlijst te zettenBewerken

WoordenboekdefinitieBewerken

Een artikel waarin slechts de betekenis van een woord uitgelegd wordt, dus waarin niet méér staat dan je in een woordenboek zou vinden, noemen we een "woordenboekdefinitie". Hierop plaats je een {{wb}} sjabloon, waarna het in de transwiki-categorie opgenomen wordt. Deze artikelen worden automatisch in het Wiki-woordenboek opgenomen. Ook zeer kleine artikeltjes met slechts één feitje (bijv: Frankrijk is een land in Europa) zou onder deze categorie kunnen vallen. In dit geval valt er uiteraard veel meer over te vertellen, het is slechts een voorbeeld. Plaats op artikelen zoals dit voorbeeld dan ook liever een {{beg}} sjabloon, zodat het uitgebreid kan worden. Artikelen waarop je een wb-sjabloon plaatst, dienen vermeld te worden op de verbeterlijst.

BeginnetjeBewerken

Een artikel waarin slechts 2 niet-triviale feitjes staan, noemen we een beginnetje. Deze kun je uiteraard aanvullen wanneer je er meer over weet, maar als dat niet zo is dan plak je er een {{beg}}-sjabloon op. Deze artikelen hoeven vervolgens niet op de verbeterlijst te worden geplaatst, omdat ze automatisch in de Categorie:Beginnetje terecht komen.

WikifyBewerken

Het gebeurt nog wel eens dat nieuwe gebruikers artikelen schrijven die inhoudelijk perfect zijn, maar die (nog) niet aan de geldende conventies voldoen. De wikilinks ontbreken, de inleiding is onvoldoende, tussenkopjes ontbreken, enzovoorts. In dat geval hoeft het artikel dus slechts nog gewikificeerd te worden. Wanneer je een dergelijk artikel tegenkomt, pas het dan aan wanneer je daar tijd voor hebt. Zeker bij korte artikelen is het een kwestie van enkele minuten, en het scheelt veel extra werk (plaatsen op de verbeterlijst, checks door andere gebruikers, uiteindelijke beslissing etc). Wanneer je er geen tijd voor hebt, dan kun je het {{wikify}}-sjabloon plaatsen. Ook dit artikel hoort dan te worden vermeld op de verbeterlijst.

Werk in uitvoeringBewerken

Een artikel dat inhoudelijk nog niet voldoet aan de conventies, maar waarvan het onderwerp zeker encyclopedisch is, wordt meestal voorzien van een {{wiu}}-sjabloon. Het artikel wordt vervolgens op de verbeterlijst geplaatst. In dergelijke gevallen is het ook aan te bevelen om op de overlegpagina van de auteur van het artikel een vriendelijk berichtje te plaatsen waarin je meldt dat je blij bent met de bijdrage, maar dat het artikel nog niet helemaal aan de regels voldoet, waarna je uitlegt wat er dan aan schort. Wees beleefd en vriendelijk, en jaag nieuwe welwillende gebruikers niet weg. Bied je hulp aan of wijs de gebruiker erop dat hij of zij altijd aan andere gebruikers om hulp kan vragen. Denk er ook aan dat velen vaak nog niet weten hoe een overlegpagina werkt of hoe ze moeten ondertekenen. Bestempel ze niet als "dom": je bent zelf ook nieuweling geweest...


Redenen om iets op de verwijderlijst te zettenBewerken

AuteurBewerken

Een artikel waarvan de tekst letterlijk van een website of uit een boek is geplukt, kun je voorzien van het {{auteur}}-sjabloon en op de verwijderlijst plaatsen. Heet de auteur hartelijk welkom, en meld hem of haar vervolgens dat kopiëren niet mag, omdat Wikipedia daardoor in ernstige juridische problemen kan komen. Meld ook dat het artikel op de verwijderlijst staat (waar je het artikel dus op hebt vermeld) en dat het daar een week op blijft staan. Hij of zij heeft dus een week de tijd om het artikel in eigen woorden te herschrijven.

ReclameBewerken

Idem als "auteur", maar dan is de tekst geen kopie, maar wervend. Zelfde procedure volgen: welkom heten, bedanken voor bijdrage, melden dat reclame ("helaas") niet is toegestaan, nette uitleg geven. Artikel vermelden op verwijderlijst. Hetzelfde geldt voor zogenaamde "zelfpromotie": artikelen die gaan over de schrijver zelf en een soort CV lijken te zijn. Bij storende reclame over producten of diensten; verplaats de inhoud van de artikelpagina naar de overlegpagina en vermeld het {{reclame}} sjabloon op de artikelpagina. Zo wordt er niet twee weken lang gratis reclame gemaakt in de artikelnaamruimte en is de tekst nog steeds controleerbaar aanwezig.

WegBewerken

Het kan natuurlijk dat een artikel volledig onjuist is, inhoudelijk niet klopt en dat er eigenlijk geen beginnen aan is. Op zo'n artikel plak je een {{weg}}-sjabloon. Een dergelijk artikel wordt vervolgens op de verwijderlijst geplaatst, en ook in dit geval meld je de auteur vriendelijk wat er aan de hand is. Je bedankt hem of haar voor de bijdrage, legt uit wat er aan de hand is en legt uit hoe de procedure werkt wanneer een artikel op de verwijderlijst wordt gezet (hij of zij heeft tenslotte nog een week om het artikel te verbeteren). Bied zo mogelijk ook je hulp aan of wijs op andere manieren om hulp te krijgen (leg bijv. het concept "overlegpagina" uit).

NuwegBewerken

Een artikel waarin alleen maar gezandbak staat (nzbcvnzcvmbvznbxv, $#@!@#@!$#@!%# of iets vergelijkbaars) of waarin slechts een liefdesverklaring of scheldpartij staat, hoeven ons geen bloed, zweet en tranen te kosten: deze kunnen direct worden verwijderd. Wanneer je zo'n artikel vindt, dan plak je er het {{nuweg}}-sjabloon op. In principe kan zo'n artikel op de verwijderlijst geplaatst worden, onder het kopje "direct te verwijderen". In de praktijk zul je echter zien dat het artikel meteen verwijderd wordt omdat de meeste moderatoren de nuweg-categorie continu in de gaten houden. Het veiligste is het echter om het wèl op de lijst te vermelden.

Afhankelijk van de "zwaarte" van het geval, beslis je wat je aan de auteur van het artikel meldt. Is het een scheldpartij, dan kun je een waarschuwing uitdelen en een dossier aanmaken. Een waarschuwing geef je door een sjabloon {{ws}} of {{wsg}} ("ws" voor anoniemen en "wsg" voor aangemelde gebruikers) op de overlegpagina van de gebruiker te plaatsen, gevolgd door de reden van de waarschuwing (bijvoorbeeld: #~~~~~ vandalisme in artikel ''Jan Peter Balkenende''. Een hekje voor de nummering, vijf tildes voor de weergave van de datum en het tijdstip, melden dat het om vandalisme gaat en in welk artikel het gebeurde. Geef het artikel cursief weer en niet tussen vierkante haken, want dat laatste nodigt weer uit tot nieuw vandalisme. Wanneer je de overlegpagina nu opslaat, dan zet je in het samenvattingsveld "ws+ds" (waarschuwing en dossier). Als je alleen een dossier hebt aangevuld omdat er al een waarschuwing stond, dan kun je volstaan met "ds".

Wanneer het een "puberaal" geval is zoals bijvoorbeeld een liefdesverklaring ("Die-en-die is een lekker ding en ik hou van haar/hem"), plaats dan een {{puber}}-sjabloon en maak een dossier aan. In dergelijke gevallen zou je ook een wat vriendelijker optie kunnen kiezen en de gebruiker welkom kunnen heten (met {{w}} of {{wa}}) en kunnen uitleggen dat Wikipedia hier niet voor bedoeld is, en vervolgens naar het welkomstsjabloon verwijzen voor tips mocht de gebruiker serieus willen bijdragen.

In het "nzbcvnzcvmbvznbxv-geval" kun je een {{zb}}-sjabloon (zandbak) plaatsen, gevolgd door een vergelijkbaar dossier en uitleg als hierboven bij "puber" vermeld. Een andere optie is de "vriendelijke zandbak", het vzb-sjabloon. In dit sjabloon vermeld je ook de naam van het artikel en je eigen gebruikersnaam, zo dus: {{vzb|Jan Peter Balkenende|jenaam}}. Hieraan hoef je verder geen dossier te koppelen.

Zie voor meer tips hierover het lemma Wikipedia:Vandalismebestrijding.
Procedure verbeterlijstBewerken

Vergelijkbaar met huidige verwijderlijst-procedure, maar nu blijven artikelen permanent staan. Geldt voor wikify en werk in uitvoering. De lijst wordt na een maand gearchiveerd maar de artikelen blijven in de categorie staan totdat ze zijn verbeterd. Er moeten duidelijke links komen naar de betreffende categoriën, zodat iedereen ze vinden kan. Ook moeten (nieuwe) gebruikers actiever worden uitgenodigd tot het helpen bij bestaande artikelen die nog niet aan de conventies voldoen (duidelijker melden bij welkomstboodschap bijvoorbeeld).

Procedure verwijderlijstBewerken

Vergelijkbaar met huidige procedure, maar termijn ingekort tot één week. Geldt voor weg, auteur en reclame. Eén week voor snellere afhandeling.

Procedure nieuwelingenBewerken

Probeer nieuwelingen niet af te schrikken met onnodig grote, onpersoonlijke, schreeuwerige of anderszins onprettige sjablonen, maar schrijf liever een meer persoonlijk welkommetje op een overlegpagina. Kost misschien 30 seconden meer, maar helpt Wikipedia beter worden.