Gallon

Angelsaksische inhoudsmaat

Een gallon (afgekort gal) is een Angelsaksische inhoudsmaat.

Benzineblik van 1 US gallon

In de Verenigde Staten is een US gallon wettelijk gedefinieerd als 231 kubieke inch en exact gelijk aan 3,785411784 liter.

In het Verenigd Koninkrijk was de imperial gallon tot 1 januari 2000 wettelijk gedefinieerd als exact 4,54609 liter. Dit was gebaseerd op het volume van 10 pond water van 62 °F. Sinds 1 januari 2000 is de gallon geen officiële inhoudsmaat meer in het Verenigd Koninkrijk.

Bij goede benadering zijn 6 Amerikaanse gallons gelijk aan 5 Britse gallons (verhouding 1,20106).

Zie ook bewerken