Gallicisme

Uit het Frans overgenomen zinswending

Een gallicisme is een woord dat of een zinswending of conventie die is overgenomen uit of gevormd naar het voorbeeld van het Frans. Gallicismen worden in gezaghebbende taalvoorschriften afgekeurd als strijdig met de eigenheid van de taal waarin het gebezigd wordt, gesproken of geschreven.

Gallicismen komen voor in taalgebieden waarvan de inwoners contact met Franstaligen onderhouden of onderhouden hebben. In het Nederlandse taalgebied komen gallicismen meer in het Belgisch-Nederlands voor dan in het Nederlands-Nederlands van boven de Moerdijk.

Voorbeelden van gallicismen in het Nederlands bewerken

Gallicisme Franse oorsprong Standaardnederlands
duur kosten "coûter cher" duur zijn/veel kosten (kan ook als contaminatie van 'duur zijn' en 'veel kosten' worden beschouwd)
ik ben akkoord met iem./iets "je suis d'accord avec ..." ik ga akkoord met ... (= ik ben het eens met ...)
micro "micro" microfoon
iets op punt stellen "mettre au point quelque chose" iets bijstellen (precies instellen)
op afspraak "sur rendez-vous" na afspraak
artistieke middens "des milieux artistiques" artistieke kringen
het derde luik "le troisième volet" het derde deel
de eerste zorgen "les premiers soins" de eerste hulp
de aandacht trekken op "attirer l'attention sur" de aandacht vestigen op
rond punt "rond-point" rotonde
een tas koffie "une tasse de café" een kop koffie
beroep doen op "faire appel à" een beroep doen op
gevoelig aan ... "sensible à ..." gevoelig voor ...
solden "soldes" koopjes
zich interesseren aan ... "s'intéresser à quelque chose" zich interesseren voor
zich verwachten aan ... "s'attendre à quelque chose" iets verwachten
in regel zijn met (de voorwaarden) "être en règle avec (les conditions)" voldoen aan (de voorwaarden)
Gelieve te noteren "Veuillez noter" ergens op wijzen
kleineren minoriser verkleinen (kleineren heeft een afwijkende, eigen betekenis)
Zoek gallicisme op in het WikiWoordenboek.