Een gaarde is een oude Hollandse lengtemaat en komt veelal overeen met de roede.[1] Net zoals bij deze maat zijn er regionale verschillen. Een Amsterdamse gaarde mat dertien voeten hetgeen neerkomt op 3 meter 68.[2]

De naam betekent (evenzoals roe) stok.[3]