Functieprofiel

Een functieprofiel is een eenduidige beschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. Het geeft ook aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemand liggen.

Een verkorte versie van het functieprofiel wordt gebruikt voor de vacaturetekst, terwijl de uitgebreide versie op te vragen is door sollicitanten. Daarnaast kan de uitgebreide functieomschrijving gebruikt worden tijdens sollicitatiegesprekken.

De directe leidinggevende schrijft meestal het profiel.

InhoudBewerken

In een functieprofiel staan, onder andere, de volgende zaken:

Zie ookBewerken

Functieomschrijving