Frederiksborg Amt

Frederiksborg Amt was tussen 1793 en 1970 een van de amten van Denemarken. Het omvatte het noordoosten van het eiland Seeland. Bij de bestuurlijke herindeling van 1970 bleef het amt vrijwel ongewzijgd bestaan, alleen werd de indeling in herreder afgeschaft en vervangen door gemeenten.

Frederiksborg Amt
Frederiksborg Amt, indeling in parochies

Herreder

bewerken

Frederiksborg omvatte naast de steden Helsingør, Hillerød, Frederiksværk, en Frederikssund nog zes herreder.