Fototaxie

biologisch proces

Fototaxie (ook: fototaxis) is een term in de biologie die gebruikt wordt voor organismen die reageren op licht. Fototaxie slaat op de 'voorkeur' of 'afkeer' van een organisme voor blootstelling aan zonlicht. Een organisme dat wordt aangetrokken door licht wordt positief fototactisch genoemd en als het door licht wordt afgestoten wordt het organisme negatief fototactisch genoemd.

Zie ookBewerken