Folkcorn

Nederlandse folkband

Het kwartet Folkcorn, opgericht in 1973, is een van de oudste Nederlandse volksmuziekgroepen. Het repertoire wordt ontleend aan historische liedbundels en bestaat uit historische volksmuziek uit vroeger tijden: liedjes zoals balladen en a capella gezongen madrigalen, maar ook vrolijke en stemmige instrumentaaltjes en dansmuziek.

De bezetting van Folkcorn bestaat uit:

Bij historische activiteiten draagt de groep oud-Hollandse kleding, vervaardigd aan de hand van afbeeldingen op schilderijen van Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Het is sfeervolle maar eenvoudige kleding, in overeenstemming met de nederige positie van volksmuzikanten uit die dagen.

DiscografieBewerken

  • Laet ons den landtman loven - Munich Records BMCD 348
  • Jan de Mulder - Clipsound CCD 97212
  • Ghy Sotten - Clipsound CCD 955
  • LP - Al Vol - Munich Records MU 7476
  • LP - Goedenavond Speelman - Munich records MU 7450
  • LP - Welkom Gesellen - Munich Records MU 7436