Fergus Mór mac Eirc

politicus uit Dalriada (-501)

Fergus Mór mac Eirc (456-503) was een Schots aanvoerder en leider. Hij werd geboren op het eiland Man, maar vluchtte later naar Schotland. Hij werd in 493 tot leider der Schotten verkozen. In 498 stichtte hij het koninkrijk Dalriada.