Faydherbe

De familie Faydherbe was een belangrijke kunstenaarsfamilie in het Mechelen van de 17e eeuw. De belangrijkste vertegenwoordigers waren:

De campus van afdeling beeldende kunsten van de Katholieke Hogeschool Mechelen is naar hen genoemd.