Exportvergunning

Een exportvergunning is een licentie voor het exporteren van goederen of diensten. In een aantal gevallen is zo'n vergunning nodig. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals:

  • binnenlandse schaarste, bijvoorbeeld kort na de Tweede Wereldoorlog
  • bescherming van cultureel erfgoed (kunst, archeologische vondsten)
  • bescherming van flora en fauna (internationaal verbod op export van glasaal)
  • bescherming van het milieu (export van chemisch afval e.d.)
  • internationale wapenhandel
  • een exportverbod naar een bepaald land wegens economische sancties.

Zie ookBewerken