Etnomusicologie

studie van de culturele aspecten van muziek

Etnomusicologie is de studie van muziek in zijn culturele context. Vaak wordt het begrip vernauwd tot het bestuderen van de volksmuziek van de verschillende etnische groeperingen, maar etnomusicologie bestudeert eveneens de westerse muziek vanuit een antropologisch standpunt. De etnomusicologie en de organologie overlappen elkaar voor een deel.

Internationale etnomusicologen bewerken

Bartók en Kodály brachten samen als eersten de volksmuziek van Hongarije en Roemenië in kaart.

Vlaamse en Nederlandse etnomusicologen bewerken

Websites bewerken