Etatisme

Etatisme (van Frans ├ętat, staat) is een, vaak pejoratief gebruikte, term ter aanduiding van de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Het wordt gebruikt om te beschrijven:

  • specifieke gevallen van staatsbemoeienis met persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden;
  • een vorm van bestuur of economisch systeem waarbij staatsinterventie in de persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden een belangrijke rol vormt.