Hoofdmenu openen

Het fenomeen estuariumduinen is in Nederland een zeldzaam landschapstype, omdat de oevers van de estuaria te veel afslag kennen, of anderzijds er alleen slikvorming optreedt.

Dit type duin komt voor bij Hoek van Holland en zuidwestelijk Zuid-Beveland.