Eilrad

Friese hertog uit de middeleeuwse gouw Rüstringen

Eilrad was een Friese hertog uit de middeleeuwse gouw Rüstringen.

In 793 voerde Eilrad samen met Unno, een andere leider, de Friezen aan in hun opstand tegen het Frankische rijk van Karel de Grote. Deze opstand had tot gevolg dat de Friezen een tijdelijk terugvielen naar hun oude heidense geloof. Christelijke zendelingen als Liudger werden op de vlucht gedreven en moesten een goed heenkomen vinden in het zuiden bij de Franken. Anders dan de grote opstand van de Friezen van 783-784 bleef deze opstand beperkt tot het gebied oostelijk van de Lauwers en werd datzelfde jaar nog neergeslagen.

Zie ookBewerken