Hoofdmenu openen

Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt het bereiken van een doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen. De kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

Doelmatigheid kan ook in getallen weergegeven worden. Bijvoorbeeld door de verhouding tussen de normatief gebrachte offers en de werkelijk gevergde offers. De doelmatigheid of efficiëntie is dan gelijk aan de normuren gedeeld door de werkelijke uren. Als men per week 100 uur als te werken norm had aangegeven en er zijn maar tachtig uur nodig, dan is de efficiëntie = 100/80 = 1,25. Dit kan ook in procenten worden weergegeven. Dan wordt het 125%. Een ander voorbeeld is de verhouding van de chemische energie die per tijdseenheid vrijkomt bij het verbranden van brandstof en het vermogen dat de motor levert door het verbranden van die brandstof. Dit verhoudingsgetal wordt wel rendement genoemd.

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken

  • J. in 't Veld, Analyse van organisatieproblemen, Wolters-Noordhoff, 2002.