Edict

aankondiging van een wet, vaak geassocieerd met monarchisme

Een edict (Latijn: edicere, verkondigen) is een aankondiging van een wet. Meestal geschiedt dit bij een monarchie. De paus en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders (koningen of gouverneurs) zijn (vaak) de enigen die een edict (mogen) uitvaardigen.

Bekende edicten Bewerken

 
Fragment van het Edictum de pretiis rerum venalium of het maximumprijzenedict in het Pergamonmuseum te Berlijn.