ENCI-STOP

Nederlandse organisatie

ENCI-STOP is een stichting met als doelstelling om alle partijen die betrokken zijn met enig probleem met de ENCI te verenigen in een comité / stichting en de krachten te bundelen. De stichting probeert een totaalbeeld te krijgen van de ENCI en samen in verzet te gaan tegen de gevolgen van de plannen en activiteiten van de ENCI in de Sint-Pietersberg.

Aangesloten verenigingen zijn Buurtplatform Jekerdal, Milieugroep St. Pieter, Vereniging tot Redding van de St. Pietersberg (VRSP)

In november 2019 bepaalde de Raad van State dat de provincie Limburg in 2016 onterecht een vergunning had verleend aan de ENCI om drie jaar lang kalksteen af te graven in de Sint-Pietersberg. De rechtszaak hiertoe was aangespannen door ENCI-STOP.[1]