Economisch en administratief beroeps onderwijs

Nederlandse organisatie
(Doorverwezen vanaf ECABO)

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is er voor in opleiding. ECABO is een van de zeventien kenniscentra die Nederland telt. Samen vormen zij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Vanuit een gezamenlijk doel: Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen.

Wet educatie en beroepsonderwijsBewerken

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de daarmee samenhangende bekostiging door het Ministerie van OCW bepalen de wettelijke taken van ECABO voor het middelbaar beroepsonderwijs. Deze wettelijke taken zijn, samengevat:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, gericht op de aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoefte daaraan.
  • Zorgen voor voldoende kwalitatieve leerbedrijven die de beroepspraktijkvorming verzorgen.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de leerplaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt verzorgd.
  • Het ontwikkelen van voorstellen over welke beroepsopleidingen voor een rijksbijdrage in aanmerking zouden moeten komen.

Externe linkBewerken