De Dulgubnii waren een Germaanse stam, vermeld in Tacitus' Germania (Hoofdstuk 34). Zij werden gelokaliseerd in het gebied ten oosten van de Friezen en ten zuidwesten van de Angrivariërs. Waarschijnlijk zijn zij dezelfden als de "Doulgoumnioi" uit dezelfde regio, beschreven door Ptolemaeus in paragraaf 2.10 van zijn Geographia. Meer is niet uit geschreven bronnen bekend over deze stam.