Duitse stationstypen

spoorwegfaciliteit

De Duitse spoorwegen maken gebruik van diverse codes om de verschillen tussen de stations aan te duiden. Hieronder volgt een overzicht.

AfkortingenBewerken

 • HbfHauptBahnhof, het belangrijkste station van een stad;
 • BfBahnhof, een plek waar treindiensten starten, eindigen of van richting wisselen. Er moet ten minste één wissel aanwezig zijn;
 • PbfPersonenbahnhof, reizigersstation, wordt over het algemeen gebruikt op locaties waar meerdere typen stations aanwezig zijn, maar slechts één reizigersstation;
 • RbfRangierbahnhof, rangeerterrein;
 • GbfGüterbahnhof, vrachtstation;
  • Ubf - Umschlagbahnhof, overslagstation;
  • Postbf - Postbahnhof, poststation;
 • BhfBetriebshof, treindepot;
 • BbfBetriebsbahnhof, onderhoudswerkplaats/groot emplacement voor bewerking van treinen;
 • BftBahnhofsteil, stationsdeel, wordt gebruikt als een station uit meerdere delen bestaat, bijvoorbeeld een Pbf en een Rbf;
 • HpHaltepunkt, een passagiershalte die niet aan de eisen voldoet om de 'Bf' afkorting te dragen. Meestal gesitueerd op een open stuk spoorlijn zonder specifieke seinen;
 • HstHaltestelle, een stopplaats aan de vrije baan, gekoppeld aan een ander bedrijfspunt zoals een aansluiting;
 • BkBlockstelle, Blokpost;
 • SbkSelbstblockstelle, Automatische Blokpost (automatisch lichtsein) in Nederland: p-sein.

Overige afkortingenBewerken

Het gaat hierbij niet per se om echte stations, maar dit is soms het resultaat van het verdwijnen van een gesloten station.

 • AbzwAbzweigstelle, Aansluiting tussen twee spoorlijnen;
 • Anst - Anschlusstelle, spooraansluiting tussen de vrije baan en bijvoorbeeld een bedrijf;
 • AwanstAusweichanschlußstelle, een aftakking van het spoor waar treinen van de lijn af kunnen zodat andere treinen vrije doorgang hebben op de hoofdlijn. Dit is vaak een verbinding naar industrie.
 • Bush - Bushaltestelle, een bushalte die belangrijk onderdeel uitmaakt van het netwerk;
 • Gp - Grenzpunkt, grensovergang;
 • museum - museumstation/-halte;
 • Slst - Schiffslandestelle, terminal/kade voor belangrijke veerverbindingen;
 • Üst - Überleitstelle, overloopwissel.