Een duig is een gebogen houten plank van pijphout die gebruikt wordt bij het maken van houten vaten.

Duig
Houten tonnen gemaakt van duigen met metalen hoepels eromheen

Door een aantal duigen naast elkaar te plaatsen en samen te houden met enkele metalen of houten hoepels krijg je een ton zonder een bodem en deksel.

De uitdrukking "het plan is in duigen gevallen" komt van deze term en slaat terug op het uit elkaar vallen van een houten vat.