Een drumband is een groep mensen die op idiofone en membranofone muziekinstrumenten spelen. Het verschil tussen een drumband en een blaasorkest, zoals een fanfare, is dat een drumband uitsluitend gebruikmaakt van slagwerkinstrumenten.
De traditionele drumbands hebben de volgende instrumenten: scherpe kleine trom (of trommel), doffe paradetrom, tenor trom, grote trom, bekken. Later kwamen daarbij tamboerijn (beatring), woodblock, koebel en bongo's en nog weer later melodisch slagwerk als de marching bells (of lyra's), klokkenspel. Vanuit de Amerikaanse drum corps traditie kwamen begin jaren 80 meer nieuwe innovaties zoals de timp toms en meerdere min of meer gestemde grote troms.

Drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia
het Zwitserse Top Secret Drum Corps

Malletband bewerken

Veel drumbands zijn tegenwoordig malletbands (ook wel Melody Percussion Ensembles genoemd). Het woord mallet is afkomstig uit het Engels en betekent: hamer. Het refereert aan de stokken waarmee de instrumenten bespeeld worden. Het instrumentarium van een malletband bestaat uit:

Hoofdinstrumenten Worden sporadisch begeleid met:

Bij een concert waarbij niet wordt gemarcheerd kan het instrumentarium worden uitgebreid met niet-mobiele instrumenten, zoals (onderdelen van) het drumstel, pauken, buisklokken en gongs.

Bij het marcheren worden drum- en malletbands soms vergezeld door een groep majorettes.

Slagwerkensemble bewerken

Naast drumbands en malletbands zijn tegenwoordig veel korpsen slagwerkensembles. Een slagwerkensemble is groep muzikanten die slagwerkinstrumenten combineren in de meest uitgebreide zin van het woord. Het instrumentarium van een slagwerkensemble bestaat onder andere uit: