Donatus van Arezzo

Italiaans priester (?-362)
Het wonder van Sint Donatus van Jusepe de Ribera, Museum van Picardië, Amiens

Sint Donatus van Arezzo (Italiaans: San Donato di Arezzo) is de beschermheilige van Arezzo en wordt als (voormalig) bisschop van de stad beschouwd.[1]

Severinus, een bisschop van Arezzo, schreef een "Passie" van Donatus' leven, maar deze is van twijfelachtige historische waarde.[1] Hij noemt Donatus een martelaar, hoewel Donatus in oude bronnen wordt beschreven als een bisschop en trouw belijder van het geloof en niet als martelaar.[1] Een vroege hagiografie over Donatus was al bekend aan Gregorius de Grote.[2] Volgens de traditie werd Donatus martelaar op 7 augustus 362, tijdens de regering van Julianus de Afvallige en was hij afkomstig uit Nicomedia.[1]