Hoofdmenu openen

De Dominicanessen van Bethanië vormen een congregatie binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Stichter van de congregatie is Johannes Joseph Lataste. Deze Franse Dominicaan kreeg in 1864 opdracht van zijn overste om vrouwen te bezoeken die in een zeer strenge gevangenis te Cadillac waren opgesloten. Om deze vrouwen op te vangen nadat hun detentie was afgelopen stichtte hij in 1866, samen met Henrica Dominica het Huis Bethanië in Montferrand. Hier konden deze vrouwen ook, indien ze dat wensten, een kloosterleven beginnen. Pater Lataste werd bij zijn streven aanvankelijk sterk tegengewerkt.

Van Montferrand breidde de beweging der Bethaniëzusters zich uit. Zo ging pater Willigis Erren met een 22-tal zusters naar Montferrand om een opleiding te volgen teneinde in Duitsland een soortgelijk huis te stichten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakte echter dat zij -als Duitsers- Frankrijk moesten verlaten. Op 14 augustus 1914 kwamen ze aan in Venlo en ze stichtten aldaar een eigen klooster, het Klooster Dominicanessen van Bethanië. Door de oorlog ging het contact met Montferrand verloren en in 1925 werden de Venlose zusters verheven tot een zelfstandige congregatie.

In 1934 kregen de zusters van het Ministerie van Justitie het verzoek om een reclasseringsinternaat op te richten. Dit werd gevestigd in de boerderij Lactaria te Stevensbeek. Hierdoor werd de oorspronkelijke, contemplatieve levensstijl deels verlaten. In 1939 werd ook een vestiging te Rijsbergen betrokken. Na de Tweede Wereldoorlog kregen de zusters de taak om kinderen van gedetineerde NSB'ers op te vangen. Aldus kregen de zusters ook een taak in het kinderbeschermingswerk en de jeugdzorg. In Teteringen werd het Jeugddorp Maria Rabboni opgericht. In 1956 werd ook in Horn een Jeugddorp opgericht, Jeugddorp Bethanië genaamd.

Ook internationaal heeft de congregatie zich uitgebreid, en wel naar Aruba, Canada, de Verenigde Staten, België (Observatie- en behandelingscentrum Bethanië) in Genk, Duitsland en sinds 1995 ook naar Letland. In Duitsland is men actief in de drie Kinderdörfer Bethanie, in de gevangenen- en ziekenhuis zielzorg. In Eltville-Erbach bevindt zich een noviciaat.

De zusters in Nederland zijn allen op leeftijd, maar nog steeds maatschappelijk betrokken, onder meer bij Amnesty International.

Externe bronBewerken