Diwaterstofbinding

Een diwaterstofbinding is een type waterstofbrug waarbij een interactie optreedt tussen een metaalhydride en protondonor (zoals een hydroxyl- of aminegroep). Aangezien waterstof een vanderwaalsstraal van 120 pm bezit, kunnen twee waterstofatomen elkaar niet dichter naderen dan 240 pm. Bij een diwaterstofbinding is dat echter korter: ongeveer 180 pm.[1] Derhalve kan gesproken worden van een intermoleculaire binding.

De vorming van een diwaterstofbinding tussen het tetrahydroboraat(III)-anion en water.

Vermoed wordt dat de vorming van een diwaterstofbinding een stap is voorafgaand aan de vorming van waterstofgas, wanneer een hydride met water of een protisch zuur reageert.[1]