Directe kosten zijn kosten zoals voor materiaal, grondstoffen en uren van direct personeel die vrij eenvoudig (direct) zijn toe te wijzen aan een product, dienst of (wetenschappelijk)onderzoeksproject.

Bijvoorbeeld het loon van de medewerker die aan de lopende band een auto in elkaar zet zijn directe kosten voor deze auto.

De overige kosten (onder andere overhead) vallen onder de indirecte kosten.