Hoofdmenu openen

DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur (voorheen Digitaal Erfgoed Nederland) is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. De stichting DEN is in 1999 opgericht en gehuisvest in Den Haag.

DEN heeft als doelstelling culturele instellingen te ondersteunen bij het digitaliseren van hun collecties en informatie voor publieksbereik, onderzoek en conservering en bij het opzetten van een digitale dienstverlening en informatiebeleid.

De stichting investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICT-standaarden en andere landelijke kwaliteitsprincipes voor duurzame digitalisering en stimuleert de culturele organisaties te innoveren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving.

DEN publiceert over uiteenlopende onderwerpen binnen digitale cultuur. Ook verzamelt ze externe publicaties over digitaal erfgoed- en digitaal cultuurbeleid.

De instelling is betrokken bij het samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed, dat zich richt op het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Ook is het partner in (inter)nationale samenwerkingen zoals het Europeana Netwerk, de Taalunie en Unesco.

DEN is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW.

Externe linksBewerken