Hoofdmenu openen

Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven

De Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven is een orgaan van de Romeinse Curie.

De dicasterie werd ingesteld op 15 augustus 2016 door middel van het motu proprio Sedula Mater.[1] Op 1 september 2016 werden de op deze datum opgeheven pauselijke raden voor het Gezin en voor de Leken in de dicasterie geïncorporeerd. De taken en bevoegdheden van deze raden werden overgedragen aan de dicasterie.

Als eerste prefect van de dicasterie werd op 15 augustus 2016 Kevin Farrell benoemd.