Een deuteron is een atoomkern bestaande uit een proton en een neutron. Het is het eenwaardige kation van deuterium, een isotoop van waterstof.

Slechts een zeer kleine fractie van het waterstof in het heelal bestaat uit deuterium. Doordat een deuteron ongeveer twee keer zo zwaar is als een normale waterstofkern, zijn de twee isotopen gemakkelijk te scheiden. Deuteronen spelen een belangrijke rol bij kernfusie.

Zie ook Bewerken