Dendritische spine

cellulaire component

Een dendritische spine of gemmula is een zeer klein uitsteekseltje (kleiner dan één micrometer) dat zich bevindt op het dendriet van een zenuwcel (neuron). Het vormt het postsynaptische deel van een synaps. Spines hebben normaliter een rond kopje (de spine head) dat verbonden is met de dendriet door middel van een dun nekje (de spine neck). Veel dendrieten bevatten een heleboel, duizenden, spines, zoals hippocampale neuronen en purkinjecellen.

een dendritische spine van CA1 stratum radiatum

Spines zijn aan verandering onderhevig: er groeien voortdurend nieuwe spines en oude spines verdwijnen, waardoor er steeds nieuwe neurale verbindingen worden gelegd. Deze veranderingen staan in verband met de processen van het leren en het geheugen.

Zie ookBewerken