Delete (SQL)

SQL

Een delete-opdracht in SQL verwijdert één of meerdere rijen van een tabel (database) in een relationele database.

Delete wordt gebruikt in de volgende vorm:

DELETE FROM <tabel> [ WHERE <conditie> ]

Opdat de delete-opdracht zou lukken moet de gebruiker de nodige machtigingen hebben voor het wijzigen van data, en de verwijderde rij mag geen primaire sleutel zijn in een geldende "foreign key" constraint (tenzij die gedefinieerd is met een "SET NULL"- of "CASCADE"-conditie).

VoorbeeldenBewerken

Verwijder alle rijen uit tabel T. Na afloop is tabel "T" dus leeg.

DELETE FROM T

Verwijder alleen die rijen uit tabel T waarvoor de waarde van kolom C2 in de rij exact gelijk is aan "a".

DELETE FROM T WHERE C2 = 'a'

Verwijder rijen uit tabel "T1" indien de waarde van C2 (in tabel T1) een van de waarden is van het veld C3 van tabel T2

DELETE FROM T1 WHERE C2 IN (SELECT C3 FROM T2)

Zie ookBewerken