Decaan (studieadviseur)

studieadviseur

Een decaan (niet te verwarren met decaan in een universiteit) is een taak of functie in het Nederlands voortgezet onderwijs. In veel gevallen, zeker op kleinere scholen, is de decaan tevens docent. Op grote scholengemeenschappen zijn meerdere decanen actief.

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Hij of zij kan tevens adviseren over de studiefinanciering. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest.

De decaan verzorgt in overleg met klassementoren voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. Via het decanaat worden regelmatig tijdschriften verspreid onder de leerlingen.

In Nederland zijn twee verenigingen waarin schooldecanen zijn georganiseerd:

De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders richt zich vooral op loopbaanbegeleiding en aansluiting met het vervolgonderwijs.

De Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders richt zich vooral op leerlingbegeleiding en -zorg.

Voor Vlaanderen: zie Centrum voor leerlingenbegeleiding.

bewerken
  • BiOND Vereniging voor begeleiders in het onderwijs