De maanblaffers

stripverhaal

Tom Poes en de maanblaffers (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De maanblaffers) is een (tekststrip)verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 16 februari 1967 en liep tot 3 mei van dat jaar. Thema: Samenzwering. Opkomst en ondergang van de Sociale Ontwaak Partij. (SOP)

Het verhaalBewerken

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud of de afloop van het verhaal.

Heer Bommel vindt in zijn schuur de originele eerste autotoeter van zijn Oude Schicht, die gesneuveld is na een modernisering. Hij maakt er Wammes Waggel erg blij mee, die weer naar het noorden is getrokken, met achterlating van zijn handel in warme worst en erwtensoep uit het vorige verhaal.[1] Agent Kloppers bestraft echter zijn getoeter met de gummistok.[2] Nadat Wammes geklaagd heeft bij heer Bommel, komt ambtenaar eerste klasse Dorknoper de kasteelheer vervolgens aanspreken op de nog steeds ontbrekende bouwvergunning voor zijn schuur. "Dat schuurtje moet weg. Dit is een vrij land, maar de vrijheid moet in ordelijke banen worden geleid. Goedendag."

Heer Bommel is ontevreden over deze vrijheid van stukslaan en afbreken. Kruidenier Grootgrut komt vervolgens langs met een spandoek op zijn driewieler. De tekst luidt: 'FREE'. Bij aankoop van 10 florijnen is immers een pak overheerlijke grutsprits gratis. De kasteelheer reageert zijn boosheid af op het spandoek. "Free, in een vrij land! Grrr." Hierop neemt agent Kloppers hem mee naar het bureau, ook al omdat Grootgrut klaagt over vernieling van zijn eigendommen. Boeren en stadsbewoners zien de kasteelheer als een opgebrachte anarchist, die de welvaart verstoort. Na opname van naam en geboortedatum kan Heer Bommel echter al snel boos terug naar huis.

Tom Poes wordt vervolgens op straat aangesproken door een mannetje in een zwart uniform, die waarschuwt voor 'Maanblaffers'. Die zijn er overal en sturen aan op revolutie en bezetten belangrijke posten. Om dat tegen te gaan is de SOP opgericht, de Sociale Ontwaak Partij. Na meten en goedkeuring van de driftgraad kan op eigen rekening een zwart kostuum worden aangeschaft met karakteristiek hoofddeksel. Maanblaffers zijn soms te herkennen aan hun grote voeten en hun rode haar.

Op weg naar huis treft de kasteelheer in het bos een aantal figuren in zwart uniform aan. Hij verneemt daar net als zijn vriend van het bestaan van de SOP. Hij wil lid worden en de leiding overnemen maar de zwarte figuren willen niets van hem weten. Hij kan immers ook een Maanblaffer zijn. Terugkomend op het kasteel heeft Joost net een waarschuwing ontvangen van een man in een zwart pak. Journalist Argus van de Rommeldamse Courant krijgt ook bezoek van een in het zwart gestoken lid van de SOP-partij. De journalist noteert de vragen: "Is uw buurman een Maanblaffer? Wat is zijn achtergrond en wat is zijn driftgraad?" Burgemeester Dickerdack en Markies de Canteclaer lezen op de Kleine Club het nieuws in de krant. Desgevraagd antwoordt de burgemeester dat Maanblaffers wel vreemden moeten zijn. Uit een ander land of wellicht zelfs een andere planeet. De verontruste burgemeester ontbiedt hierop commissaris Bulle Bas en geeft hem opdracht tegen de Maanblaffers streng op te treden. Lawaai of onrust moet onmiddellijk uit elkaar worden gejaagd.

De commissaris treedt vervolgens hard op tegen spelende kleuters. Daarna arresteert hij de tegen dit politieoptreden protesterende Heer Bommel. Hij is een Maanblaffer met rood haar en grote voeten. Zijn driftgraad moet nog worden gemeten. Bulle Bas legt aan Tom Poes uit dat hij zijn orders heeft.[3] Kruidenier Grootgrut komt in zwart uniform met zwarte hoed de beschadiging van zijn voertuig melden. Hij is lid geworden van de SOP om de gevaren van het 'Maanvolkje' te bestrijden.

Doctorandus Zielknijper is inmiddels van overheidswege aangewezen om de driftgraden van vermeende Maanblaffers te onderzoeken. Hij heeft een werkhypothese, die op straat belachelijk wordt gemaakt door professor Prlwytzkofsky. Bulle Bas arresteert vervolgens de professor als onruststoker.[4] Vanuit een rioolput wordt het tafereel goedkeurend gadegeslagen door een andere professor, Sickbock. Laatstgenoemde werkt vanuit een ondergrondse werkplaats, maar vindt het nu tijd zich bovengronds te vertonen. Professor Sickbock wijst doctorandus Zielknijper op de seismologische reacties van Oblonski. De grote trilling in de aardkorst duidde op de landing van een groot lichaam uit de ruimte. Buitenaardse wezens hebben zich vervolgens met de inheemse bevolking gemengd. Ze vermengen zich zo goed dat ze niet te herkennen zijn. Ongetwijfeld willen ze de heerschappij overnemen.[5] Met zijn tweeën gaan ze naar de burgemeester en ze krijgen de geëiste 'vrije hand' om de driftgraad van de arrestanten te meten.

Heer Bommel wordt als eerste Rommeldammer aan de test onderworpen. Drs. Zielknijper overgiet hem met vloeistof, werpt een rookbom en maakt hem ten slotte uit voor 'slijmjurk' en 'moordenaar'. Na een geweldige driftaanval mag de kasteelheer naar huis. Hij heeft de test doorstaan. De volgende dag loopt ook Heer Bommel in een zwart pak met hoed van de SOP. Tom Poes verwijt hem dat hij niet zijn eigen jas meer aanheeft maar een partijjas. Ook de markies lacht hem uit. Hierop laat SOP-lid Bommel de markies door Bulle Bas arresteren.[6] Zelfs ambtenaar eerste klasse Dorknoper wordt op aanwijzing van de kasteelheer opgebracht wegens een te lage driftgraad. Ook Joost in SOP-pak wordt door twee SOP-leden op aanwijzing van zijn werkgever meegenomen, nadat ze elkaars driftgraad hebben getest. Alle drie de Rommeldammers zijn dus door Heer Bommel aan een driftgraadonderzoek onderworpen.

Zowel Tom Poes als Doddeltje krijgen geen melk meer geleverd, omdat ze geen SOP-pak dragen. Alleen Partijleden krijgen melk. Als de buurvrouw bij het kasteel komt om een flesje melk, wordt haar driftgraad ruw gemeten door een SOP-lid. Heer Bommel is daar zo boos over dat hij een vuistslag uitdeelt, waarbij hij het hoofd van de romp slaat. Tom Poes laat vervolgens zien dat dit SOP-lid een pop met geluidsbandjes is. Hierop verwisselt de kasteelheer zijn partijjas terug voor zijn eigen ruitjesjas. Samen met Tom Poes vindt hij een onderaardse werkplaats, het hoofdkwartier van de SOP. Heer Bommel is blij met de attributen om de driftgraad te kunnen meten, maar Tom Poes zet zijn onderzoek in de grot voort.

Bovengronds blijken de SOP-leden na confrontatie met een rookbom van heer Bommel zelf een lage driftgraad te hebben. Heer Bommel besluit dat de SOP-leden Maanblaffers zijn. Hij levert een zak vol af bij commissaris Bulle Bas. Ze deugen niet, het zijn robots met radio-ontvangers in hun hoeden. Vervolgens gaat hij terug naar de kliniek waar een wanhopige burgemeester in gesprek is met de kalme professor Sickbock. Heer Bommel werpt een rookbom en legt de burgemeester uit dat Rommeldam in handen is gevallen van de SOP-beweging. Eerlijke lieden zijn opgesloten als Maanblaffers. Professor Sickbock trekt zich vervolgens terug.

Tom Poes bereikt het geheime deel van het ondergrondse laboratorium van professor Sickbock. Hij blijkt dan degene te zijn die de SOP heeft bedacht en de eerste leden zijn de door hem ontworpen robots die hun monotone verhaal via bandapparatuur verspreiden. Tom Poes weet de productie van nieuwe robots te verhinderen. Na een waarschuwing van de professor weet hij zelfs hoe hij de hele productie kan laten ontploffen. De professor brengt zichzelf onder de ogen van Bulle Bas in veiligheid door via een putdeksel te ontsnappen. Tom Poes klimt hem achterna en vertelt de commissaris dat het afgelopen is met de SOP-partij.

Burgemeester Dickerdack is verontrust over zijn lage driftgraad, maar Heer Bommel vertelt hem dat we allemaal Maanblaffers zijn. Het is maar hoe de driftgraad wordt gemeten. Doctorandus Zielknijper komt tevreden melden dat hij een partijlid van de SOP heeft onderzocht. De eerste keer dat hij een volkomen normaal persoon onder handen heeft gehad. Tom Poes komt binnenlopen en vertelt dat hij er een einde aan heeft gemaakt. Op dat moment vindt er een veel grotere ondergrondse ontploffing plaats. Bulle Bas houdt het buiten op een aanslag van de Maanblaffers. Heer Bommel brengt hem snel van de nieuwe feiten op de hoogte. "Maanblaffers zijn Soppers.[7] En Soppers zijn robots. Maar de jonge vriend heeft ze een beetje opgeblazen en nu is er dus niets meer te vrezen." Tom Poes legt uit dat nu de centrale is ontploft de ontvanger in de hoeden niet meer werkt. Soppers zijn zo slechts poppen geworden. Burgemeester Dickerdack geeft de protesterende Bulle Bas opdracht alle arrestanten vrij te laten. Bas werpt nog tegen dat het wetenschappelijk bewezen Maanblaffers zijn, maar de burgemeester heeft het laatste woord. Hij zal de schuldigen zwaar laten grijpen. Doctorandus Zielknijper wil zich beroepen op een vergissing maar wordt door de burgemeester ontslagen.

Verworpen aflevering 6030Bewerken

Doctorandus Zielknijper wordt door de vrijgelaten menigte onder de voet gelopen. Hij vindt troost bij een kapotte robot. Op een dag zullen de prettige robots zegevieren, bestuurd door een ontvanger in de hoed. Zijn wetenschap is nog te jong. Professor Prlwytzkofsky barst hierop in een bulderend gelach uit.[8]

6031 en 6032Bewerken

Terug wandelend naar zijn kasteel beweert Heer Bommel dat hij het bestaan van Maanblaffers altijd heeft ontkend. Tom Poes protesteert want zijn vriend liep in een zwart pak. Joost dient zich aan in zijn oude betreurenswaardige zwarte pak. Zijn werkgever staat toe dat hij zijn livrei weer aantrekt. Tijdens de maaltijd met Tom Poes vraagt Heer Bommel zich af hoe het met professor Sickbock zal aflopen. Het blijkt dat hij alweer een deel van zijn robotleger buiten de stad in elkaar heeft geschroefd en voert het bevel per walkietalkie. Hij kan zo maar weer opduiken met verhalen over Maanblaffers, rode haren en grote voeten. Dan dreigt er SOP-gevaar.

VoetnootBewerken

  1. Het booroog
  2. De tekst van Wammes: " Hier loop ik, vrij en blij, met m'n toeter, met m'n toeter aan mijn zij!"
  3. "Wat ik geloof, staat hier buiten."
  4. De professor: "Dezer Zielskneipfer is ener hoogstapelaar. (bedrieger) Vat hem en laat mij in der rust!"
  5. Het thema is uit de Invasion of the Body Snatchers.
  6. Bulle Bas: “Orders zijn orders.”
  7. Soppers zijn leden van de SOP-partij.
  8. Deze aflevering wordt gescheiden afgedrukt achter in de Volledige Werken.
Voorganger:
Het booroog
Bommelsaga
16 februari 1967 - 3 mei 1967
Opvolger:
De sloven