Davy Jones (sage)

personage uit folklore

Davy Jones is een figuur uit een sage die in vroegere tijden door zeelieden aan elkaar werd doorverteld om elkaar te beangstigen. Wie of wat Davy Jones precies is, verschilt per verhaal, maar hij wordt meestal gezien als een soort duivel of god van de zee.

Davy Jones zit op zijn kist. Illustratie in het tijdschrift Punch, 1892

Direct verbonden aan Jones is zijn “kist” of “kluis”, Davy Jones' Locker. Deze term werd door zeelieden gebruikt als idioom voor de zeebodem; een plaats waar mensen die op zee stierven terecht zouden komen, waarna Davy Jones hun ziel zou bezitten. Zeelieden waren er als de dood voor hun thuishaven nooit meer terug te zien, dus de mannen deden beter hun best om hun makkers en het schip veilig huiswaarts te brengen.

GeschiedenisBewerken

 
Davy Jones als monster, The adventures of Peregrine Pickle, Tobias Smollett, 1751. Illustratie door George Cruikshank in 1832.

De oudste omschrijving van Davy Jones dateert uit 1751, door de Schotse auteur Tobias Smollett. In zijn boek The Adventures of Peregrine Pickle omschrijft hij Davy Jones als het monster dat over alle kwade geesten van de zee heerst. Hij vermeldt ook dat Davy Jones in verschillende gedaantes wordt gezien. Slechts een van deze gedaantes wordt door Smollett nader omschreven; een wezen met drie rijen tanden, hoorns, een staart, en blauwe rook die uit zijn neusgaten komt.

InspiratieBewerken

Het is niet bekend waar de sage van Davy Jones precies vandaan komt.

In een van de bekendste verhalen zou Jones de uitbater van een bar geweest zijn, die bepaalde klanten dronken voerde en opsloot, om dan later het bewusteloze lichaam in het ruim van een schip in de haven van Londen op te sluiten. Na het faillissement van zijn bar, besloot hij een schip te stelen en piraat te worden. Hij struinde de Atlantische Oceaan af om schepen te kapen, en eenmaal aan boord onthoofdde of kielhaalde hij het grootste gedeelte van de bemanning en liet de resterende bemanning opsluiten om ze, nog in leven, met het schip ten onder te laten gaan. Uiteindelijk zou Davy onder mysterieuze omstandigheden zijn ziel aan de Duivel verkocht hebben. Na zijn overlijden zou zijn geest zijn opgenomen door de zee.

De film serie Pirates of the Caribbean vertelt dat Davy Jones in werkelijkheid Vanderdecken zou zijn, de kapitein van het beruchte spookschip De Vliegende Hollander. Ook wordt gehoord dat Davy Jones een andere benaming is voor Satan.

Zie ookBewerken