Hoofdmenu openen

Een curriculum is een plan voor leren. Het Nederlandse synoniem is dan ook leerplan. Een curriculum of leerplan is er in principe voor elke opleiding en dus ook voor het funderend onderwijs. Het curriculum bevat ten minste de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden.

Er zijn verschillende niveaus waarop het curriculum vorm kan krijgen, op landelijk niveau spreken we voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs over kerndoelen, en voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs over de eindtermen en examenprogramma┬┤s.

Een curriculum is dus de inhoud van een opleiding, dat wil zeggen de vakken en de inhoud van die vakken.

Soms zijn grote namen verbonden aan het tot stand komen of hervormen van een curriculum.

Regelmatig komt de term naar voren in het maatschappelijk debat als het erom gaat iets aan het curriculum toe te voegen of juist weg te laten. Het gaat dan meestal om zaken die op dat moment controversieel zijn:

Daarnaast zijn er allerlei vormen van censuur:

Icoontje WikiWoordenboek Zoek curriculum in het WikiWoordenboek op.