Curaca (Incaleider)

Inkaleider

Curaca was bij de Inca's de leider van een bondgenootschap tussen diverse Ayllu. Deze functie werd erfelijk opgevolgd.