Cunedagius

Cunedagius (Welsh: Kynedda) was volgens de legende, zoals beschreven door Geoffrey of Monmouth, koning van Brittannië van 796 v.Chr. - 761 v.Chr. Hij was de zoon van Henwinus, Hertog van Cornwall en Regan, de dochter van koning Leir.

Cunedagius
Kynedda
Mythische Britse koning
Het eerste huis van Cornwall
Voorganger Koningin Cordelia
Opvolger Rivallo
Periode 796 v.Chr. - 761 v.Chr.
Persoonlijke gegevens
Vader Henwinus
Moeder Regan
Kinderen Rivallo

Dit artikel is deels gebaseerd op Geoffrey van Monmouths Historia regum Britanniae. Gegevens uit dit werk komen vaak niet overeen met de historische werkelijkheid.

Cunedagius was de rechtmatige troonopvolger van Leir, en verwierp de heerschappij van koningin Cordelia. Cordelia was op de troon gekomen nadat, toen Regan en haar zuster koning Leir hadden verbannen, Leir met de hulp van Cordelia en de Gallische edelen de troon heroverde.

Samen met zijn neef Marganus versloeg Cunedagius koningin Cordelia, waarna zij het land verdeelden. Cunedagius kreeg de heerschappij over het zuidwestelijk deel van het land, en Marganus over het noordoosten. Toen Marganus twee jaar later Cornwall binnenviel raakten de broers in een hevige oorlog, waarbij grote delen van Cornwall werden verwoest. Marganus vluchtte, en werd in Wales verslagen door Cunedagius, waardoor die koning van heel Brittannië werd. Hij regeerde 33 jaar, en werd opgevolgd door zijn zoon Rivallo.

Volgens de overlevering valt zijn regering samen met de profetieën van Jesaja, en de stichting van Rome door Romulus en Remus.