Cortex (anatomie)

anatomie

De cortex (schors) is de buitenste laag van bepaalde organen.

Bij dieren kunnen er twee hoofdtypen cortex worden onderscheiden:

Schema dwarsdoorsnede wortel met beginnende secundaire groei

Bij vaatplanten is de cortex of primaire schors bij de stengel het gedeelte tussen centrale cilinder en exodermis. Bij primaire wortels is de cortex het deel vanaf de endodermis (meteen buiten de centrale cilinder) tot de rhizodermis. De cortex bestaat uit grote, dunwandige parenchymcellen.